877 Escort – 't Scheldt

877 Escort

Het gerecht gewaagde in zijn vonnis van de brede maatschappelijke aanvaar-ding van dit fenomeen, met name in de media, en hield daar rekening mee in zijn strafbepaling. Nochtans voorziet de Belgische wetgeving tot nader order dat prostitutie op zich weliswaar niet strafbaar is, maar dat de exploitatie ervan dit wel is.
Samen een bedrijfje opzetten lijkt toch wel verdacht veel op exploitatie, zou iemand naïefweg denken. Maar de op sexueel vlak bijzonder breeddenkende magistratuur ziet dat dus anders.
Ze wordt daarin echter impliciet terecht gewezen… door de media. Mocht het inderdaad gaan om iets doodgewoons, dan zou Het Laatste Nieuws (editie 10 september) het toch niet de moeite waard hebben gevonden extra in de verf te zetten dat ‘een pastoor uit Aalst’ tot de klanten schijnt te hebben behoord. De krant vermeldt er niet bij hoeveel getrouwde mannen er in de boek-houding van de Roemenen terug te vinden waren. En al helemaal niet of er daar journalisten tussen zaten.
Van twee maten en twee gewichten gesproken!
Trouwens, ik had er geen vermoeden van dat men bij het gebruik maken van een escortservice zijn beroep moest opgeven. Ocharme de redacteur die de bewuste klantenlijst heeft moeten vergelijken met al de jaarboeken van de Belgische bisdommen! Zonder twijfel een titanenwerk…
Overigens kan men de vraag stellen of het handtasroven en straatovervallen ook niet beschouwd kan worden als een ‘breed maatschappelijke aanvaarding van dit fenomeen’?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *