876 Even-naaste – 't Scheldt

876 Even-naaste

VISPUTTEN EN STORTBAD
De Berchemse Statie- en Drie Konin-genstraat worden heraangelegd. Tel-kens in Antwerpen een straat ‘her-aangelegd’ wordt, stelt men vast dat er na enkele weken links, rechts en in het midden diepe visputten ontstaan. Of dat gebeurt in afspraak met gara-gisten is niet geweten.
In de Antwerpse Katelijnevest zijn er niet alleen visputten maar bij wat re-gen krijgen de mensen die op het voetpad lopen een heus stortbad van de voorbijrijdende auto’s.
De uitstalramen van broodjeszaak, reisbureau en krantenwinkel worden dan om de paar minuten bespat. Klachten bij de betrokken wegen-dienst van de stad Antwerpen helpt niet: de schepen zit op een receptie. Zich nat te maken met champagne…
In Berchem vreest men dat daar net als in Antwerpen een reeks visputten zullen verschijnen…
***
 Die lange mouwen hebben  lijden veel aanstoot ***
‘ADEMLOOS’
De vzw Ademloos wenst 50 000 handtekeningen te verzamelen als protest tegen de geplande bouw in Antwerpen van de Lange Wapper-brug.
Lezers die willen steunen kunnen terecht op www.ademloos.be.
Tot niet geringe verbazing stelden de linkse (sommigen beweren: extreem-linkse) mensen van Ademloos vast dat het Vlaams Belang, dat eerder gekend is om extreem-rechtse stand-punten, leden en sympatissanten op-roept om die actie te steunen. Zij wer-den er bij Ademloos zowaar… adem-loos van…
***
Men kan vaak niet bezeilen, wat men bestevent
***
NAAR MULTATULI…
De cijfers die CIM (Centrum voor Informatie over de Media) over het eerste halfjaar van 2008 publiceerde wijzen eens te meer op achteruitgang van Gazet van Antwerpen, Het Be-lang van Limburg en Het Nieuws-blad. Naar Multatuli: ‘Ik heb u ge-zegd lezer dat mijn verhaal eentonig is’… Het Belang van Limburg is zelfs teruggezakt onder de 100 000 ex.
***
Vreemde ogen dwingen best
***
TE KOOP: TATOEAGERUG
In 1953 verscheen in de Prismareeks Fantastische vertellingen’ van Ed-gar Allan Poe. Het boek werd her-haaldelijk herdrukt. In een der verhalen vertelt Poe hoe iemand in een Franse havenstad zijn rug laat tatoeëren en die tatoeage verkoopt. Wat tot dan een fictie was wordt nu misschien werkelijkheid. Een 31-jarge Zwitser die zijn rug liet ‘bewerken’ heeft zijn huid verkocht voor 150 000 euro.
In het verhaal van Poe verdween de drager van de tatoeage plotseling. De huid van zijn rug hing even later ten-toon in een galerie.
Zal dit ook gebeuren met de tatoeage van Wim Delvoye?
***
Eigen voorstee warmt best
***

BRITTEN ETEN LEKKER
Dankzij Britse tv-koks zijn de Engel-sen beter gaan eten.
Het was vooral Delia Smith die in haar programma’s de goede smaak en de kookkunst propageerde. Onlangs besloot de BBC haar terug de gelegenheid te geven een nieuwe reeks kookprogramma’s te maken. Naast Delia Smith is er Gordon Ramsey die met zijn restaurants regelmatig met Michelinsterren be-kroond wordt.
Op de Vlaamse tv-zender Vitaya bracht chefkok Guy van Cauteren van het met een Michelinster be-kroonde ‘t Laurierblad in Berlare een  gesmaakte reeks kooklessen.
***
Die het spel niet verstaat, moet de kaart niet schudden
***

VERTREKT BALEMANS?
Op de webpagina van oud-commissa-ris Bart de Bie http://criminaliteit.org deelt deze VB-man mee dat er op 12 september bij klaarlichte dag min-stens zes inbraken gepleegd werden in een wijk in Deurne-Noord. Het zou om een bende gaan ‘die enige tijd terug een 80-tal gelijkaardige inbra-ken pleegden in Oud-Borgerhout’. Dagelijks is er een persbriefing bij de politie in Antwerpen.
Om de getallen van criminaliteit vak-kundig te vervalsen worden deze en andere feiten aan de pers niet mede-gedeeld.Evenmin werd de pers op de hoogte gebracht dat de Antwerpse hoofdcommissaris, Balemans het liefst zo snel mogelijk uit Antwerpen weg wil. Hij is het hier beu en wenst in Brussel een nieuwe job. Deze socialistische commissaris kwam al enkele keren in botsing met de dictator van het stadhuis, de neo-kapitalist Patrick Janssens.
***
Het is niet geraden van de galg te spreken,
daar de waard een dief is
***
VVB: TERUG NAAR SCHOOL
Het artikel over het ledenverlies van de VVB lokte veel reacties uit. Aan de telefoon een reeks scheldwoorden van Pieter Bauwens, die verantwoordelijk is voor Communicatie (!), en brieven met ontkenningen en bevestigingen, zowel naar ons als naar webpagina’s o.a. de Muurkrant. In een reactie op die druk bezochte Muurkrant stelde een ex-VVB-lid dat het aantal acties van de VVB dit jaar tegenover vorig jaar drastisch is verminderd, ja, tot een minimum herleid.
‘Het stinkt bij de top van de VVB’, lazen we in een opmerkelijk protestschrij-ven. Plezant vonden wij het éénregelig briefje van bestuurslid Herwig van Onckelen die er zelfs in slaagde in de paar woorden die hij ons schreef een taalfout te maken. Van een VVB-be-stuurslid zou men beter kunnen verwach-ten.
Op de webpagina van de VVB leest men ‘Herwig leerde bij onze overbu-ren onder meer wat organiseren is. Niet te verwonderen dat we dergelijke specialist ‘van over het water’ naar hier haalden…’
Specialist van over het water?
De Middellandse Zee?
***
Als niet komt tot iet dan kent iet zichzelve niet
***
BIG BROTHER KIJKT TOE
Big Brother-schrijver George Orwell waarschuwde in zijn boek 1984′ voor het bespionneren van de mens, het ontnemen van de ‘privacy’. Sinds kort bewaakt en waakt een CCTV-camera het huis van, jawel, Orwell. O ironie.
***
Die zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht
***
JOHANNESBURG NIET
‘Bezoekt u met de toeristen Johan-nesburg? Hoe veilig is het daar in Zuid-Afrika?’, vroegen we op de pers-voorstelling ‘Zuid-Afrika’ in het Luxem-burgse Mondorf Parc Hotel. ‘We nemen in geen enkel geval openbaar vervoer, of het nu bus of trein is. Johannesburg wordt gemeden’, was het antwoord.
De Duitse tv-zender ZDF bracht on-langs een verslag over Zuid-Afrika: per dag niet minder dan 50 moorden. Het is het meest onveilige land ter wereld.
Het Laatste Nieuws (10/9): ‘Nergens is misdaad brutaler’ en liet de sport-commentator Jan Wauters die gere-geld in het Nelson Mandela-paradijs vertoeft, aan het woord. Hij omschreef de criminelen: ‘Ze zijn niet ontwikkeld en niet geschoold. Primitieven zon-der moreel besef’
Reeds jaren bericht onze correspon-dent Boerskot over Zuid-Afrika.
Het ontlokte een door de wol geverfde topjournalist de opmerking: ‘Jullie – ’t Scheldt – waren de eersten die de kat de bel aanbond’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *