873 Terreur – 't Scheldt

873 Terreur

 

Voorbeelden hiervan zijn legio. Er hoeft maar weinig te gebeuren of goedwil-ende, hardwerkende mensen worden als verdachten gezien en als criminelen neergezet. Het is al voldoende om een iets te grote auto te hebben, een zoge-aamde brandstofslurper, ook wel PC-tractor genoemd, en dan loop je al de kans als asociaal te worden uitgemaakt. Iemand die nog rookt, is een tweede-angsburger geworden.
We betalen vermoedelijk de hoogst denkbare belastingen ter wereld, maar burgers die desondanks wat spaargeld in het buitenland hebben, worden als criminelen bechouwd.JAGER
Het meest weerzinwekkend is nog dat de Belastingdienst zich gedraagt als een jager op schadelijk wild. Zo staat het ook in alle media te lezen: ‘Jacht geopend op zwart-spaarders’. Alsof het om muskusratten gaat. En dan te denken dat diezelfde fiscus wat betreft normen en waarden zélf kilo’s boter op het hoofd heeft. Want hij maakt bij de jacht gebruik van gegevens die crimi-neel verkregen zijn. Zo was er bij de Global Trust Bank van Liechtenstein een computerexpert die het papieren bankarchief moest digitaliseren. Hij stal een elektronisch bestand met duizenden geheime bankrekeningen en bood die aan de Duitse en Engelse belastingdiensten aan. Die betaalden de 42-jarige dief, een zekere Heinrich Kieber, vijf miljoen euro voor de gestolen CD. Kieber vluchtte met dat geld naar Australië.
De Nederlandse fiscus verkreeg ook een deel van de gegevens, waarmee die nu Nederlandse spaarders vervolgt. In rond Nederlands is dit klinkklare heling van op criminele wijze verkregen gegevens. Maar daar is de overheid kennelijk ver boven verheven. Die is per definitie immoreel. Ook maken onze Belastingdienst, onze FIOD en ons openbaar ministerie gretig gebruik van de eveneens door diefstal verkregen gegevens van de Kreditbank Luxemburg. Een Siciliaanse boekhouder, genaamd Antonius Costa, ging er daar in originele maffiastijl met de microfiches van enige duizenden rekeninghouders vandoor en deed hetzelfde als Heinrich Kieber in Liechtenstein.
Dit succes bracht de 52-jarige Zwitserse bankbediende Rudolf Eimer op het idee dat ook eens bij de particuliere Zwitserse bank Julius Baer te doen.
En ook van die gestolen gegevens profiteren thans onze FIOD en ons OM. Het is maar dat u het weet met wat voor soort organisatie u te maken heeft als u ooit als jachttrofee wordt uitverkoren.
Maar afgezien van deze hoogst onverkwikkelijke handelingen zitten we al heel lang opgescheept met de meest immorele vorm van belastingheffing, namelijk de successierechten. Die zijn, zoals bekend, de gelegaliseerde diefstal van het bezit van een overledene. De verschuldigde percentages variëren tussen de 29 en 68 procent van de waarde van de nagelaten gelden en bezittingen. Daarbij moet men zich realiseren dat die successiebelasting wordt geheven over geld en goederen waarvoor door de overledene reeds alle soorten belasting zijn betaald. Als de dode zijn geld over de balk had gegooid, had er geen haan naar gekraaid. Maar fatsoenlijk leven, spaarzaamheid en de grote wens om voor je geliefden iets na te laten, worden door onze overheid genadeloos afgestraft.
In feite gaat het hier om de ordinaire beroving van een lijk. Daar staat onder oorlogsomstandigheden meestal de doodstraf op. Het typische van kwalijke organisaties is het bedenken van nieuwe namen, zogenaamde eufemismen, voor immorele handelingen. Zo zal de Successiewet vanaf 2010 komen te heten: Wet Schenk- en Erfbelasting. Dan denkt iedereen dat het iets geheel nieuws is of dat het onschuldiger klinkt.
Zo is het te begrijpen dat er langzamerhand een gehele financiële industrie is
trachten hun bezittingen nog enigszins veilig te stellen voor zover dat nog gaat tenminste. Want de wurgschroeven worden steeds vaster aangedraaid. Het is dan ook niet voor niets dat er alleen al in Luxemburg vermoedelijk meer dan 888 miljard euro aan buitenlands spaargeld is weggezet.
De greep van de overheid op ons privéleven is onvoorstelbaar groot gewor-den en vrijwel niemand protesteert daartegen, omdat het zo geleidelijk is gegaan: de van oudsher bekende salamitactiek. Telkens weer een plakje eraf. En dat betreft zelfs de meest futiele zaken. Zoals de vrachtwagenchauf-feur die thans niet eens meer in zijn eigen cabine mag roken. Ook al zit hij er geheel alleen in. De openluchtterrassen waar rokers als schurftige honden worden weggejaagd. Er komt ook een speciale inspectiedienst om dat alles te controleren.
De tijd is ook niet ver meer dat automobilisten zullen worden aangehouden voor een ademtest, net als voor alcohol, maar dan voor tabak. Met natuurlijk rigoureuze boetes als die positief uitvalt. ONDRAAGLIJK
Maakt u nu niet de vergissing te denken dat ik een voorstander van roken ben. Als arts heb ik daar genoeg ellende van gezien. Maar de bemoeizucht, de bevoogding, het totale gebrek aan democratische inspraak en de ínburgerlijke anonieme, en dus niet aanspreekbare, bureaucratische houding van onze zogenaamde hooggezetenen zijn langzamerhand ondraaglijk geworden. En het kwalijke is dat dit alles op grote schaal door de EU wordt overgenomen. Dezelfde EU die het via onze premier bijvoorbeeld onmogelijk maakt ooit nog eens een referendum te houden waaruit de werkelijke wensen van de bevol-king naar voren kunnen komen.
We worden waar mogelijk dom gehouden en via bedrieglijke formuleringen gekoeioneerd. Het wordt tijd om de barricaden te beklimmen.
***

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *