873 Scorzeni – 't Scheldt

873 Scorzeni

Van de 11 niet-magistraten moeten er minstens 4 advocaten zijn, minstens 3 hoogleraars, en 4 lieden met een diploma van een hogeschool of universiteit.
Bovendien zijn er nog een aantal bepalingen omtrent de voorstelling door de Orde van Advocaten enerzijds en de Vlaamse Interuniversitaire Raad anderzijds die het eigenlijk onmogelijk maken om uit de lijst van 35 Neder-landstalige kandidaten de 11 geschikte conform de wet aan te duiden. Er moet dus onderhandeld worden.
Die onderhandeligen gaan langs Vlaamse zijde tussen de meerderheid onderling, de meerderheid en de SP.a de katholieken en loge en alle anderen en de Vlaams Belangers. Deze laatste worden onmiddellijk uitgesloten uit naam van de democratie.
Blijkbaar ligt ook de N-VA niet zo goed in de markt aangezien de kabinets-chef van minister Geert Bourgeois, nochtans een bijzonder bekwaam man, die kabinetschef dan, niet werd aangeduid.
Niet minder dan 16 advocaten boden zich aan, wet of geen wet 7 van hen zijn verkozen. En wie prijkt daar tussen de door de Open VLD erg gesteunde kandidaten? Een Mechelse advocate, mevrouw Ann van de Velde!
Weinigen kennen haar, de ingewijde broeders van de VLD en de SP.a weten dat zij de levensgezellin is, althans dan toch voor een stukje van het leven van de hogepriester van De Morgen, de heer Yves Desmet.
Grootse ideeën over de magistratuur, de oprichting van een magistraten-school, de evaluatie van de magistraten mag men van mevrouw Ann van de Velde niet verwachten. Wat haar partner daarover uit zijn nek kletst kan overigens al genoeg tellen! Voor Van de Velde, partner van Yves Desmet, moesten heel wat anderen wijken.
De Groenen hadden Frans Lozie, ere-senator, in de wei gestuurd, hij viste naast het net.
De Antwerpse advocaten Mieke de Troetsel, Anne Mortelmans en Yves Teughels kregen eveneens een dikke nul.
Joannes Vanderhaeghe, ambtenaar bij het Europees Bureau voor Fraudebestrijding, werd vakkundig geweerd, zelfs de voorzitter van het ABVVLimburg kwam niet in aanmerking!
Misschien zal de opperpriester van De Morgen nog beweren dat Ann van de Velde verkozen is in de Hoge Raad voor de Justitie. Wie de verkiezin-gen heeft meegemaakt weet dat dit een lachertje is. Zij is daarin aangeduid dankzij de connecties van haar echtgenoot.
Er is dus niets veranderd. Integendeel het is allemaal nog veel erger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *