ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 873 Pieck – 't Scheldt

873 Pieck

De naam Anton Pieck zal zeker bij velen nog een belletje doen rinkelen hoe-wel zijn werk – overwegend nostalgisch getinte, sentimentele en overgedetail-leerde tekeningen – bij de jongere generatie allang niet meer algemeen be-kend is. Tot zijn grootste successen behoort ongetwijfeld De Efteling waarin hij zijn creatieve dromen verwezenlijkte.
Anton Pieck overleed in 1987, tweeënnegentig jaar oud. Vijftien jaar eerder was zijn tweelingbroer Henri gestorven, die in feite nooit echte bekendheid had genoten hoewel hij ook, zoals Anton zei ‘voortreffelijk schilderde als hij daar zin in had’.
Henri‘s leven verschilde echter dag en nacht van dat van zijn broer. Anton was, om het zo maar eens te zeggen, een saai tekenaar; een gedisciplineer-de schepper van sprookjeswerelden die de meeste moderne kunstenaars minachtte. Henri een flamboyante artiest en chaotische bohémien die in de spionagewereld verstrikt raakte.
Over deze twee broers schreven de Nederlandse journalisten Paul Arnoldussen en Hans Olink nu een boek onder de titel ‘Twee broers, drie levens waarbij het tweede deel van de titel verwijst naar het dubbele (en spannende) leven dat Henri leidde. Twee derde van het boek is dan ook aan hem gewijd.
Anton en Henri Pieck groeiden op in den Helder, waar ze hun eerste teken-lessen kregen. In hun jeugd waren ze onafscheidelijk, maar eenmaal volwas-sen gingen ze ieder hun eigen gang. Anton bracht als tekenleraar veertig moeizame jaren door op het Kennemer Lyceum hoewel zijn ster, en niet alleen bij het gewone volk, tot zeer grote hoogtes rees.
Markante gebeurtenissen waren voor hem zijn ontmoeting met ‘geestesgeno-ten’ zoals Felix Timmermans, Flor van Reeth en anderen.
Henri die talloze kinderboeken illustreerde waaronder die van Pietje Bell en Dick Trom, betrad echter de wereld van de spionage. In de jaren twintig van vorige eeuw werd hij vanwege zijn goede contacten met Nederlandse commu-nisten, zijn charmes en zijn diplomatieke gaven door de Russische geheime dienst als spion ingezet.
Als één van Stalins meest waardevolle agenten wist hij door te dringen tot het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen. Tijdens de Tweede Wereld-oorlog ging hij in het verzet. Hij werd gearresteerd en zat jarenlang eerst in Nederlandse gevangenissen, daarna in het concentratiekamp Buchenwald. Ook hier gebruikte hij zijn vele talenten om zijn eigen lot en dat van zijn mede-gevangenen te verbeteren. Aan het einde van de oorlog hielp hij mee met het verzet tegen de kampbewaking – Buchenwald werd niet door de geallieerden bevrijd, maar door de gevangenen zelf. Na de oorlog vreesde hij, zoals zove-len van zijn collega’s, door de Sovjet-Unie te worden vermoord. Zijn verleden bleef hem achtervolgen…
De auteurs van ‘Twee broers, drie levens zijn er wonderwel in geslaagd het plezier dat ze vonden in het zoekwerk naar materiaal over te brengen op de lezer(es). Het resultaat is een aangenaam, vlot weglezend boek.
Paul Arnoldussen en Hans Olink * Henri & Anton Pieck. Twee broers, drie levens * Uitg. Bas Lubberhuizen * 264 p * 29,50 € * ISBN 978 90 59371 00 2.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *