ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 873 Even-naaste – 't Scheldt

873 Even-naaste

ANTWERPEN ZINGT
Zouden Antwerpenaars al wat minder vals zingen? Het belangrijkste bij het evenement ‘Antwerpen Zingt was in het verleden het aantal vaten bier dat er gezopen werd.
In een aflevering van Michael Palin‘s tv-feuilleton ‘Doorheen Europa vertelt hij over de ‘Zingende Revolutie‘. Die zorgde ervoor dat de Russen de onaf-hankelijkheid moesten toestaan.
Wij hopen dat de mensen van de Persgroep ook dat ideaal voor ogen hebben: op naar een zingende, vreed-zame revolutie. Het hoeft daarom niet ‘Vliegt de Blauwvoet te zijn (maar dat zou mogen), het mag evengoed ‘Als Uilenspiegel is opgestaan… of ‘Lied van mijn Land zijn. Daar kan de grote baas van de Persgroep, Christian van Thillo, toch geen be-zwaar tegen hebben?
Hij komt overigens uit een geslacht dat heel wat krijgslustiger liederen heeft gezongen…
***
De oude liedjes zijn de beste
***
OPLAGEDALING
En weer kan Gazet van Antwerpen geen andere cijfers bekend maken dan een grote daling van de oplage. Niet minder dan 4 743 ex. per dag minder in het laatste kwartaal. Daar-mee zakt de ‘Frut’ ofte de Gazet van Patrick Janssens een flink pak onder de 100 000 ex. ‘Het wordt tijd dat de advertentietarieven naar beneden aangepast worden’, stelde een recla-meagentschap vast. Om over de lonen maar te zwijgen, want die zouden ook kunnen aangepast worden.
Een schop onder de kont krijgt de hoofdredacteur nog niet. De gazet moet schijnbaar helemaal kapot blijkt de slogan van monsieur Luc Rade-makers te zijn.
***
Gissen doet missen
***
GvA VOORLICHTING
Een zekere Eva besprak in GvA een nieuw boek van Mario Danneels. In de inleiding beweert ze dat het dit jon-getje is die ‘de buitenechtelijke doch-ter van Albert’ onthulde. Met dergelijke onbekwame journalisten is het niet te verwonderen dat de lezers van de ga-zet afhaken.
Voor de goede orde: wij onthulden dit nieuws zoveel jaren vóórdat Mario Danneels het in zijn boek vermeldde. Misschien droeg hij toen nog luiers…
***
Er is meer gelijk dan eigen
***
MESSTEEKINCIDENTEN
Op 11 augustus bracht De Nieuwe Gazet op blz. 39 over de ganse lengte van een kolom verslag over het ene messteekincident na het andere. Niet minder dan vier steekpartijen op één nacht. Er werd een speciale redactie-vergadering gehouden. Die besliste om elke dag een rubriek ‘Messteken’ te brengen. Tevens werd de redactie-leden gevraagd om uit te zoeken hoe-veel messteekincidenten de Antwerp-se politie per dag voor de pers verbor-gen houdt.
***
Onrecht zal niet gedijen
***
DE MACHT VAN DE PEN
Naar aanleiding van het overlijden van de Russische Nobelprijswinnaar schreef de Stuttgarter Zeitung: ‘Das Beispiel Solschenizyns zeigt, wie gross die Macht der Schriftstellers sein kann, wenn er des bisher unter-druckten, der unbequemen Wahrheit zum Ausdruck verhilft’.
***
Stillekens gaat verre
***
YVES DESMET
Door Koen Meulenaere in zijn Blad-spiegel (Knack nr 33) wordt Yves Desmet, de hoofdredacteur van De Morgen, bestempeld als: ‘… de libera-le vazal…’ De huidige levensgezellin van Yves Desmet mag fier zijn op dat resultaat. Er was een tijd dat men hem niet uit-lachte toen hij stelde dat hij so-cialist was…
***
Strijkgeld is strikgeld
***

EXTRA UITZENDING O.S. I
Op de Nederlandse tv werd een uit-zending gewijd aan het behalen van gouden, zilveren en bronzen medail-les in Peking. Vooral het feit werd belicht dat de mannen er veel minder behaalden dan de vrouwen.
Op de VRT moest men tot de laatste drie dagen wachten alvorens men een medaille kon aankondigen.
***
Zien gaat voor zeggen
***
EXTRA UITZENDING O.S. II
Op het televisiejournaal werd onlangs een Chinese boer geïnterviewd. Hij legde uit dat veel water wordt afge-leid naar Peking toe voor de O.S. Daardoor is er onvoldoende water voor de landbouwgewassen en dat had al met een watertekort te kam-pen. Een journalist stelde de lumineu-ze vraag: ‘Weet u wat de Olympische Spelen zijn?’
Jazeker’, antwoordde de man, ‘dat is een partijpolitieke bijeenkomst waar-bij ook het een en ander aan sport wordt gedaan’. Hij had het goed be-grepen.
Wat maar weer eens bewijst dat de Chinezen een intelligent volk zijn.
***
Men kan wel een wijs hoofd uit een narrenkop steken
***
EXTRA UITZENDING O.S. III
Wat is het verschil tussen sporticoon Gilbert Bodart en de Waalse PS-kopstukken?
Bodart zit nu als misdadiger in de cel. De Waalse PS-kopstukken niet…
***
Van de boot komt men in het schip
***
ZIJ VOLGEN…
Een islamitische seksvakantie in Indonesië trekt veel moslims aan uit het welvarende en streng islamitische koninkrijk Saudi-Arabië. Dat bericht de Saudische krant Saudi Gazette.
Alhoewel op prostitutie strenge straf-fen staan in het koninkrijk, kunnen de schuinsmarcheerders onder het mom van een huwelijk hun gang gaan in Indonesië.
Tussenpersonen’ staan op het vlieg-veld klaar met foto-album waarin ‘bruidskandidaten’ voor een ‘toeris-tenhuwelijk’. Voor slechts 300 € gaan de Saudische mannen een tijde-lijk islamitisch huwelijk aan. Zo wordt de bruid behoed voor verleidingen. Zwangerschap wordt vermeden.
Bij het einde van de seksvakantie wordt het huwelijk ontbonden…
***
Slechte mensen worden door reizen niet beter
***
JOHN VRANCKEN
Oerdom en zich steeds verongelijkt voelend. Zo kan men best John Vrancken omschrijven.
Het VB is blij dat ze van hem verlost zijn. Ze hadden hem in feite al lang moeten doorsturen. O.m. toen hij in een commissie in het parlement voorstelde om de autofabrieken in dit land te sluiten: ‘dan zouden er minder auto’s op de wegen zijn…’
De man die steeds zijn hondje mee-bracht stelde ooit voor om Belgische Kongo te-rug te bezetten en er weer een kolonie van te maken.
De Lijst LDD zal veel plezier aan hem beleven. Misschien is nu het moment aangebroken waarop Bruno Valkeniers schoon schip kan maken en enkele ‘rotte appels en peren’  (m/v) de deur te wijzen?
***
Het vat moet eerst gezuiverd of goede most wordt zure wijn
***
DUURDER PARKEREN
Parkeren wordt in Antwerpen nog duurder! ‘Om zijn echtscheiding te betalen?’, vroeg een gemeenteraads-lid-spotter zich af.
In elk geval een anti-toeristische maatregel van schepen Ludo van Campenhout (Open VLD).

***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *