872 Slaven – 't Scheldt

872 Slaven

Journalist Tegenbos van De Standaard, altijd optimist, schrijft dat er een akkoord in schijfjes gaat komen, dat zal dan rond zijn op het einde van de derde eeuw van Belgisch’ ontstaan. Die kans bestaat, zeker als ook PatrickJanssens (SP.a, burgemeester Antweroen) zich nu ook met de hervormin-gen der Belgische instellingen gaat bezig houden. Waar haalt die man toch al die energie? Hij zegt dat wij terugkeren tot 1830, toen had België alleen politie, financiën, leger en nog wat. Goed gezien van de Janssens. Alleen dit: politie en justitie gaan wel naar Vlaanderen en Wallonië, het leger naar Europa en financies zeker niet naar België. Behoudens deze enkele aanpassingen heeft Janssens gelijk.

Anderzijds, waarom die schijfjes, die stukjes en beetjes?
Het land beschikt nu toch over 3 serieuze bemiddelaars, scheidsrechters die de wereld ons benijdt.
De Donnéa, Ridder, geboren in Edegem wat hij niet meer wil gezegd heb-ben sinds hij in Brussel de grote man (was) is. Maar hij is tweetalig, eerlijk blijven.
Langendries, ooit fractieleider van de PSC toen die partij nog bestond. Ooit kamervoorzitter, burgemeester van Tubeke, begaan met voetbaltribunes, Europees parlementslid. Een alzijdig man, maar tweetalig, eerlijk blijven.
En dan Lamberts, der Dritte im Bunde. Fûhrer van 86 000 Duitsers in het Oostern van het land. Hij heeft zijn Sitz in Eupen, steekt er de Beierse Biergemütlichkeit naar de kroon, staat als socialist wel onder bevel van diRupo, maar perfect drietalig, eerlijk blijven… De DrieMusketiers komen er in drie dagen uit, alleen voor die Duitse Wandervögel mag het wat langer duren.
Het lijkt een vrolijk gezelschap, drie gelukkige mensen. Zie hen zitten aan een goed gevulde tafel. Is zuurkool met worst wel goed voor een francophone ridder?
Zijn de bierampullen niet te zwaar voor RaymondLangendries?
Is één kloeke schotel niet beter voor GenosseLamberts, in plaats van de 7 gangen waar men de foie gras op grote schotels verborgen heeft?
Het eerste compromis zou kunnen zijn stoofvlees met frieten voor iedereen..
Lezer, dit is belangrijk voor de goede sfeer. Maar opgepast, als u dit leest kan het A-4tje al ingevuld bij Albert in de bus zijn gestopt.
Op dat A4tje ‘kan’ van alles staan, let er op dat GuyVerhofstadt destijds Albert gedicteerd heeft wat hij aan bemiddelaars zeggen mag.
De deelstaten moeten meer bevoegdheid krijgen, maar het zijn maar deel-staten. En er kan maar één Eerste-Minister zijn. Daarom blijft er in België een minister die Eerste Minister heet.
Peeters eerste minister: met zo’n naam kan men evengoed Janssens nemen en Demotte, een mottige naam. Zodoende.
Als het jolige drietal het aan zijn laarzen lapt (het dictaat van Verhofstadt) dan kan er veel gebeuren. Voor Lamberts is er eigenlijk geen probleem, als het maar sneeuwt op tijd en stond blijft het toerisme in de Oostkantons bloeien, zelfs als er af en toe één wegzinkt in de diepe veengebieden.
Langendries zal ook niet zo moeilijk doen, want destijds had hij een goed burgemeestersoverleg met wijlen GeorgesCardoen, burgemeester van Galmaarden en voormansplitser van Brussel-Halle-Vilvoorde.
Dat overleg ging wel over gezamenlijk optreden van de brandweerkorp-sen van Tubeke en Galmaarden. De patronage van deze samenwerking was toevertrouwd aan Urbanus, ere-burger-inwoner van Galmaarden. De DrieMusketiers kunnen, mits koninklijke goedkeuring, tot een vierspan worden uitgebreid door toevoeging van deze Urbanus.
Alleen, hoe verweesd zit ridderdeDonnéa in dat gezelschap? Het is nog wat vroeg voor Karnaval. Hoewel, ooit werd gesproken over tijd winnen.
Lezer, dit alles kan sprookjesachtig klinken. Maar sprookjes zijn er om te ontroeren. Zover zijn we in dit lan nog niet.
Zou het kunnen dat de ridder akkoord is met ongeveer alles, als men Brussel uitbreidt met alle 12-vakswegen waarover – uiteraard alleen in de vakantie – wordt gesproken. En dat de anderen omdat ze het na de vijfde ampul Krombacher niet zo goed begrepen hadden hun handtekening onder het A 4tje, door deDonnéa opgesteld, hebben geplaatst.
Dat is natuurlijk letterlijk ‘staatsgevaarlijk, maar geef ze de laatste plakketen ‘Minister van Staat’ die nog in de schuif liggen.
‘Ministers van Staat’, zei GastonEyskens ooit, zijn goedkoop: zij kosten niets.
De Drie Musketiers. Baat het niet dan schaadt het niet

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *