872 Shakespeare – 't Scheldt

872 Shakespeare

Op een scherpzinnige en soms bevlogen manier slaagt ze daar in ook, hoewel niet alles wat ze neerpent even betrouwbaar is. Maar dat zijn andere zogenaamde ‘biografieën’ over de vrouw van Shakespeare of over de man zelf evenmin, daar we over het leven van Engelands grootste toneelschrijver bijna niets weten, laat staan over dat van zijn echtgenote.
Zowel Shakespeare als zijn latere vrouw Ann Hathaway werden geboren in Stratford-upon-Avon, zij in 1556, hij in 1564.
Shakespeare was pas 18 jaar toen hij met haar trouwde. In 1585 hadden ze drie kinderen.
Daarna vernemen we pas weer iets over Shakespeare in 1592 wanneer hij opduikte bij het Londense toneel. Rond 1613 keert hij terug naar Stratford waar het paar ondertussen (in 1597?) ‘het op een na grootste huis’ had aangekocht. Drie jaar later overlijdt hij er, 52 jaar oud, aan syfilis, totaal in de war en niet meer in staat om te schrijven tengevolge van de kwikzalf waarmee hij werd behandeld. Zijn echtgenote staat tijdens zijn ziekte trouw aan zijn zijde. Testamentair wordt haar het oude bed toebedeeld, wat een blijk zou zijn geweest van bijzondere affectie.
Veel lijn zit er niet in de informatie die Greer de lezer(es) verstrekt en veel van wat zij schrijft is speculatief en vooral gebaseerd op algemeenheden over het leven van vrouwen en in dat tijdsgewricht.
Zo vernemen we dat Ann, zoals de meeste vrouwen ‘waarschijnlijk’ wel kon lezen maar ‘misschien’ niet vlot kon schrijven.
Omdat Will meestal weg was, moest Ann, daar gaat Greer toch vanuit, zichzelf onderhouden. Dat deed ze met het spinnen van wol, brouwen van bier en het verstrekken van leningen. Meteen is Greer hiermee ook bij het eigenlijke onderwerp van het boek: vrouwelijke onafhankelijkheid die volgens haar in de Tudortijd ‘zeer groot was, zelfs tot ver in de twintigste eeuw onovertroffen’.
De vraag of Ann gehouden heeft van Will beantwoordt Greer, bij gebrek aan bewijs voor het tegendeel, positief, zij het niet zonder voorbehoud omdat, zoals al bij herhaling gezegd, we niets zeker weten over het paar en we dus alleen maar kunnen kijken naar wat er toen mogelijk was voor mannen en vrouwen.
Concluderend zegt Greer dat Ann met goed fatsoen niet uit het leven van haar echtgenoot kan worden weggeschreven ‘al was het maar omdat hij zich zelf zo goed bewust was van de uitdagingen die het huwelijk het leven bood als een koop voor ‘tleven. De Shakespeare-adepten zijn erin geslaagd een Bard in het leven te roepen zoals zij hem graag zien, als iemand die niet in staat was om met vrouwen om te gaan, en vervolgens hebben ze, om hem van alle blaam te zuiveren, de ene vrouw die hem zijn hele leven trouw bleef, zwartgemaakt. Het lijdt geen twijfel dat Shakespeare zijn vrouw verwaarloosde, in verlegenheid bracht en zelfs vernederde, maar dat gedrag rechtvaardigen door kwaad over haar te spreken is kinderachtig’.
De vrouw van Shakespeare van Germaine Greer is een levendig en erudiet boek waarin de schrijfster ook enkele onvermoede kanten van haar zelf toont.
Germaine Greer * De vrouw van Shakespeare * Uitg. Meulenhoff * 478 p * 25,00 € * ISBN 978 90 29080 39 2.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *