872 Even-naaste – 't Scheldt

872 Even-naaste

AFSCHEID
De voorbije maanden verloren wij en-kele oudere abonnees.
Pakkend schreef ons de zoon van een abonnee: ‘Mijn vader was een trouw lezer van uw blad’.
Wij bieden de familie van Piet van Bogaert ons oprecht medeleven aan.
***
Tegen de dood is geen kruid gewassen
***
BRIEF AAN ‘A’ (I)
‘Beste Patrick. Al die hondendrollen op straat: zen die honde van ‘A‘?’
***
Geen goud zonder schuim
***
GOUD ZILVER BRONS
Geachte redaksie.
Dankie vir die berig oor Mandela, die Afrikaner en Rugby.
U sal opmerk, wanneer u na die Olimpiese Spele kyk, dat Suid-Afrika se naam byna nooit genoem word nie. Die kleredrag, asook die kleure van die klere, is so onopvallend dat niemand die Suid-Afrikaners eintlik raaksien nie.
Maar, die ergste van alles: na ‘n week van sport het geen Suid-Afrikaner nog ‘n medalje gewen nie. Nie een nie!
Die spanbestuurder (Sy is ‘n Indiër-vrou) het vanoggend oor die radio, en gisteraand op ons televisienuus gesê ‘dit is omdat sport in Suid-Afrika deur politici regeer word, dat ons atlete nie presteer nie’. (
NvdR: spanbestuurder: leider van het team)
Blankes word geïntimideer, en streng kontrole word oor die kies van atlete en ander sportlui gehou, sodat die regering se beleid van kwota-spanne uitgevoer word.
Die dae van meriete in sport, is verby! Die regering besluit wie mag aan sport deelneem.
Ek wil byna ‘n weddenskap aangaan dat Suid-Afrika geen medalje sal wen nie. Peter.’
***
Ledigheid is des duivels oorkussen
***
STRAATSBURG
Net zoals het Verdrag van Lissabon is op 7 oogst een deel van het valse plafond van het Europees Parlement in Straatsburg ingestort. Niemand werd gekwetst.
Hoe kan dit? Omdat er naar Europese gewoonte geen kat in het parlement zit?
Het duurde overigens enkele da-gen vooraleer iemand bemerkte dat de zoldering naar beneden was gedon-derd.
Het veiligheidspersoneel vond het gerommel van de instorting normaal. Zij meenden dat het lawaai werd ver-oorzaakt door het gesnurk… van politici.
***
De ene dief vertrouwt de andere niet
***

AANKLACHT TEGEN KBC
In Z-A werd klacht neergelegd tegen de Belgische KBC-bank. ‘Belgiese bank betrek by wapens vir ou Suid-Afrika. Die Belgiese bank KBC word in hof-stukke genoem as tussengan-ger vir wapens wat aan S-A voor 1994 verskaf is. In dié tyd het die VN ‘n wa-penverbod teenoor S-A gehandhaaf, maar wat deur verskeie lande veront-agsaam is. Jorge Pinhol, ‘n voorma-lige renjaer (NvdR: een renjaer is ie-mand die een koerswagen voor wed-rennen bestuurt) en tussenganger in die wapenhandel met S-A, het ‘n klag gelê teen KBC en sy Luksemburgse tak vir 4,6 miljard Randse uistaande fooie. Pinhol het die verkoop van Frans-vervaardigde Super Puma-he-likopters aan S-A gefasiliteer. Die transaksie is moontlik gemaak deur frontmaatskappye wat deur die KBC en die KBL opgerig is met bankwerk-nemers as direkteure. Pinhol beweer dat die bank medeverantwoordelik was vir die betaling van sy kommis-sie’.
***
Met wie men verkeert wordt men geëerd
***
EEN UITGESLAPEN BOERKE
Ik had een verhelderend gesprek met Gust , mijn buurboer. Het ging over zijn vriend Berre Naes. Naes is geen boer meer, hij gruwelt van elk werk. Daarom dat hij de boerenstiel vaarwel heeft gezegd en zich met politiek is gaan bemoeien. Ook daar heeft men, zoals op het veld, alle kleuren van de regenboog. Naes voelt zich soms groen, soms rood met een blauw tintje, lang geleden zelfs een beetje zwartgeel… Hij past zich aan zoals een kameleon. Eigen mening heeft hij niet, die verandert volgens de opportuni-teiten. Hij blaast telkens hoog van de toren en nu schijnt hij, na véle omzwer-vingen, eindelijk zijn plek te hebben gevonden. In het buitenland. Hij heeft zijn nest gebouwd in het Europees Parlement en daar kan hij volop genie-ten van alle voordelen want nadelen zijn er niet. Met een beetje slimmig-heid pakt hij zelfs meer. Zo is hij zeer gastvrij: hij nodigt vrienden en kennis-sen uit en legt die te slapen in zijn ap-partement op ligbedden. Hij dient dan een verblijfsonkostennota in en Euro-pa, dat geld genoeg heeft, betaalt dat zonder morren. Boerke Naes is dus wel degelijk een slim boerke of beter een uitgeslapen boerke. Hij heeft lang getwijfeld of hij zijn gasten zou laten betalen voor de overnachtingen. Men raadde hem dat af en daarom lacht hij groen.
Boer Bavo
***
BRIEF AAN ‘A’ (II)
Beste Patrick. Dat de stad zo smerig is, is dat een idee van uw mestpacht-schepen, de SP.a-er Guy Lauwers, of is dat een idee van… ‘A’?
***
Rotte appels besmetten de goede
***
Boer Bavo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *