871 Bril – 't Scheldt

871 Bril

Franz Josef Gellert heeft de productiviteit van mensen ‘op leeftijd’ onderzocht.

Omdat de bevolking voor een ‘vergrijzingsgolf’ staat, onderzocht wetenschapper Gellert de invloed van de leeftijd op de werkprestaties. Hij kwam tot de volgens hem verrassende conclusie dat hoe hoger de gemiddelde leeftijd van een team was des te beter de kwaliteit van het geleverde werk.
Een gemengd team bestaande uit jongeren en ‘ouderen’ presteert beter omdat de ‘ervaring’ van de ‘ouderen’ een doorslaggevende factor wordt.
Dit alles wordt als wetenschappelijk gefundeerd omschreven, iets wat ik (en velen met mij) al jaren lang wist.
Als boer heb ik al lang ondervinding met die zogezegde problematiek. Een kudde functioneert pas goed als er een stevige leiding is. Die leiding kan je best laten vervullen door een dier dat ‘ouder en wijzer’ is dan de anderen. Het gedrag van de leider kan dan instructief door worden gegeven aan jongeren. Eén van die jongere dieren kan dan op zijn beurt de leiding overnemen als het op zijn beurt ‘ouder en wijzer’ is geworden en wanneer de kudde gewaar wordt dat een aflossing van de leiding nodig is om prima te functioneren.
De natuur regelt zichzelf en doet dat prima. Misschien zou de heer Eyskens hier ook een wijze les uit kunnen trekken en stoppen met verouderde zever tijdens interviews te vertellen. Misschien kan hij een voorbeeld zoeken bij de heer Wilfried Martens. Die heeft op oude leeftijd zijn productiviteit verhoogd en heeft bewezen dat men nog altijd gezond actief kan zijn… zelfs als men als ‘ouderling’ een nieuw ‘oud paard’ berijdt.
Boer Bavo
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *