871 Boek Multicul – 't Scheldt

871 Boek Multicul

verscheen van zijn hand ‘De Malaise van de Multiculturaliteit. Waarschijnlijk het beste dat er tot nu toe over multiculturaliteit op de markt kwam. Wim van Rooy beklemtoont bij elk hoofdstuk – en er zijn er 21 – de pro en de contras. Zo spreekt hij over de kwaal van het ‘politiek correcte’ denken (Hoofdstuk 2).
Hoofdstuk 4 belicht de goede bedoelingen van Johnny Clegg, Willem Ver-mandere en Herman de Coninck, maar ook hun soms naïeve kortzichtig-heid. De (blanke) Zuid-Afrikaanse folkrocker Johnny Clegg bleef Nelson Mandela bezingen ook nadat duidelijk werd dat diens ANC-partij niet per sé anti-racistisch bleek. De blanke Zuid-Afrikanen ondervinden dat nog steeds. Willem Vermandere en Herman de Coninck noemt hij met hun Antwerpse ‘Anti-Haat’-bordjes zonder meer ‘kinderachtig-optimistisch’.
De enorme belezenheid van de auteur heeft hem doen inzien dat elke gods-dienst op de mens een weldoende invloed kan hebben. Fundamentalistisch godsdienstfanatisme daarentegen leidt tot onzinnige vernietigingsdrang tegenover de andersdenkenden.‘Wie zou er tegen een multiculturele samenleving kunnen zijn wanneer die zou leiden tot de ontdekking van elkaars zeden en gebruiken?’
‘Multiculturele samenleving en racisme werden door een nieuwe wetgeving omschreven en ingedijkt. De mensenrechten, dwangmatig verdedigd, leverden een hysterische politieke correctheid op’.
‘Het gelaïciseerde Westen ervaart het jihadisme van de islam als een bedreiging. Fundamentalistische imams kunnen gemakkelijk lichtgelovige volgelingen tot gewelddaden aanzetten’.
‘Het negationisme dat de joodse holocaust minimaliseert moet wel bestre-den worden
maar niet gesanctioneerd.vrije meningsuiting mag niet in het gedrang komen’.Dit zijn enkele van de uitspraken van Wim van Rooy die zijn boek uniek maken. In een klare taal krijgen we tevens een overzicht op de wereldpolitiek. Dat de auteur streeft naar volledigheid zien we vooral door de talloze voetnota’s die bijna eenvijfde van het boek omvatten. Jammer dat ze gebracht werden in het kleinst mogelijke lettertype. Vele lezers zullen een vergrootglas nodig hebben!
Een nuttige namenindex ontbreekt, wel zorgde de auteur voor een bibliografie van ong. 500 werken. Warm aanbevolen.
Wim van Rooy * De Malaise van de Multiculturaliteit * Uitg. Acco * 344 p * 29,50 € * ISBN 978 90 334 6898 8.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *