870 Zij is tuk – 't Scheldt

870 Zij is tuk

Kristien Hemmerechts schrijft het Groot Dictee der Nederlandse Taal: Het zal het kortste dictee zijn dat de deelnemers ooit kregen voorgescho-teld.
Kristien Hemmerechts studeerde Germaanse filologie en is verbonden aan de Katholieke Universiteit van Brussel. Zij is hoofddocente ‘Engelse letterkunde’ en wordt door de katholieke Brusselse universiteit beschouwd als een vurige verdedigster van roomse normen en waarden.
Voor deze uiteraard vetbetaalde op-dracht gebruikt zij haar lievelingswoord, het korte, duidelijke drieletter-woord ‘kut’.
Zij bezigt dit woord ook andersom want zij is tuk op haar kut. Het is een literaire vondst dat zij deze twee woorden gebruikt in de titel van haar dictee: ‘Tuk op mijn kut.
Het zijn onmiskenbaar echte humoris-ten die haar aangezocht hebben om het dictee te schrijven. Gedaan met de moeilijke, onuitspreekbare woorden, meestal zelfs van vreemde komaf. Eindelijk een dictee waar het onvervalste Nederlands de toon aan-geeft. Kort van stof maar daardoor zeer verstaanbaar ook voor minderbe-gaafden in onze Nederlandstalige sa-menleving, vooral in haar kennissen-kring.
Het is rasecht Nederlands, onver-vreemdbaar, Vlaams bodemgebon-den.

Hans Tijl in HP/De Tijd (nr 27 * 4 juli 2008)
‘Ik herinner me hoe ze een tentoon-stelling van Rachel Baes en Jane Graverol in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen opende.
De hal stond vol met mensen die graag de schilderijen van deze twee curieuze schilderessen wilden gaan zien, maar eerst een half uur moesten aanhoren hoe Kristien het over haar kut had. En ‘mijn kut, mijn kut, mijn kut’ ook nog.
Niets werd ons bespaard. Verbaasd keken de mensen elkaar aan. Waar sloeg dit allemaal op? Als kut op dirk. Maar zo is het Vlaamse culturele leven: van een oneindige kinderlijk-heid. Onbenullen als die Lanoye en Hemmerechts zijn spilfiguren daarin’.
***
Kristien Hemmerechts is verbonden aan de Katholieke Universiteit van Brussel. Haar benoeming heeft zij niet te danken aan de invloed van haar va-der, zaliger gedachtenis.
De Katholieke Universiteit van Brussel (KUB) mag terecht fier zijn dat deze kutspecialiste – dit kutwijf – tot haar professorenkorps behoort. Hemmerechts straalt klasse en voor-naamheid uit. Echte adel.
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *