870 Evennaaste – 't Scheldt

870 Evennaaste

HET LICHT VAN GEUDENS
Frank Geudens de gebuisde SP.a -deputee is nu de b(l)aas van het dis-trict Deurne. Hij heeft zopas een stra-tenplan van dat district uitgegeven. Daarin staan de straten van het 100 km verder gelegen Maaseik. De reden voor het uitgeven ligt heel waarschijn-lijk aan de reclame. Zoals bekend wer-ven vader en zoon Geudens reclame.
Men zou toch eens kunnen onderzoe-ken hoe het zit met dat werven van re-clame voor eigen bladen en de finan-ciële betrokkenheid van de familie Geudens.
***
Eens gebrand, haast gevlamd
***
RUZIE IN HET ANV
De Nederlandse tak van het Alge-meen Nederlands Verbond (ANV) beschikt over de fondsen van het legaat van wijlen dr. Visser. Het heeft geld genoeg maar heel weinig leden. Bovendien mangelt het de Nederlanders aan ‘samenhorigheidsgevoel’ met de Vlamingen.
De Vlaamse tak van het ANV heeft meer leden maar geen geld. Kort samengevat: het ANV is op sterven na dood.
***
Ongelijke schotels maken schele ogen
***
DROEVIG ANTWERPEN
Vrijdag 17 juli 2008,19 u.
Een donkere, bewolkte dag. In de motregen wandel ik via de Grote Markt over de Veemarkt naar de St.-Paulusplaats. De oude binnenstad is leeg, geen wa-gen te bespeuren. Het is akelig doods. Op de hoek van de St.-Paulusplaats is een wasserij waar ik met een zakje vuil goed naar toe ga.
Waar zijn de toeristen van weleer? In de Gorterstraat zie ik een wagen met Franse nummerplaat. Toch nog een toerist die Antwerpen even wil bezoe-ken? Ondanks de dure benzineprijs?
Ik vul een wasmachine en ga terug. De wasmachine draait toch een uurtje. In de motregen zie ik terug de Franse wagen. En ook een paar werkloze po-litie-agenten op hun fiets. Ze zijn in T-shirt. Nat, maar daarom niet onbe-kwaam om onze toerist geld uit zijn zakken te kloppen. Diens auto staat op het voetpad geparkeerd. Alle ver-keer kan dan wel door, doch parkeren op die plaats? Dat kan niet! De bon op! Een half uurtje later ga ik naar mijn wasmachine. Nog steeds staan die agenten te kijken naar die wagen. In de regen. Nog even de was drogen. Dus kom ik nogmaals voorbij. Een toerist heeft gewoonlijk meer geld bij dan enkel voor een boete, zullen de agenten gedacht hebben. Een takelwagen is bezig de wagen te takelen.
Zo’, denk ik ‘die zijn centen zijn ook op’. Die Fransman, zijn vrienden en kennissen zullen nooit meer naar Ant-werpen komen. Hopen de agenten op promotie voor hun puik wegjaagwerk?
Marnix
***
Een zeer oog kan geen licht verdragen
***
EEN MILJARD DOLLAR
Harare. 19/07. Het persagentschap (AFP) meldde dat de Centrale Bank van Zimbabwe een bankbiljet uitgeeft ter waarde van 100 miljard Zimbab-waanse dollar. Op die manier probeert de instelling iets te doen aan het tekort aan deviezen, als gevolg van de waanzinnige inflatie van 2,2 miljoen % die het Afrikaanse land treft. Het nieu-we biljet – waarde 100 000 000 000 dollar – heeft op de (duurdere) zwarte markt een waarde van om en bij 1 VS-dollar. Misschien een tip voor onze nationale financiën-expert, Didier Reynders?

VOLGEND NUMMER
Volgend nummer is een dubbelnum-mer want in de week van Onze Lieve Vrouw-Hemelvaart verschijnen wij traditiegetrouw niet. Nr. 871 verschijnt op 12/8 en nr. 872 op 26 oogst.
***
Beter ten ontijde dan nimmer weer
***
MAURICE DE HOND
In de nieuwsuitzendingen op de Ne-derlandse tv wordt Maurice de Hond regelmatig naar zijn mening gevraagd. Zeer hautain geeft dit linkse reclamemannetje telkens voorspellingen die achteraf stuk voor stuk onjuist blijken te zijn. Op de drukbezochte Luuk Koelman-webstek lezen we: ‘Geen enkele verkiezingsuitslag uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis is door Maurice de Hond juist voorspeld. Het enige dat altijd klopt aan zijn prognoses, is dat je op 150 uitkomt wanneer je alle Kamerzetels bij elkaar optelt’…
De Nederlandse Kamer telt…  jawel, 150 zetels.
Maurice de Hond heeft hier zijn even-knie. Ene Marc Swyngedouw. Ook die wordt door de nationale tv om zijn opinie en/of prognose gevraagd. Die onveranderlijk steeds verkeerd zijn.
***
Kinderen laat men prentjes kijken
***
MESTHOOP
De parochianen van de Onze Lieve Vrouwkathedraal keken helemaal niet verwonderd op toen bij de opruststel-ling van bisschop Paul Vandenber-ghe ter sprake kwam en een dame als commentaar gaf: ‘Hij heeft een mesthoop achtergelaten’.
Dat zal ook de commentaar wel zijn bij het vertrek van ene Danneels.
***
Pastoor en koster zijn het zelden eens
***
SINÉ
De bekende Franse tekenaar Siné (78) werd door het satirische blad Charlie Hebdo op staande voet ontslagen. Hij had in zijn met tekeningen verluchte column de spot gedreven met de zoon van de Franse president. Naar aanleiding van diens huwelijk had Siné gevraagd of Jean Sarkozy zich zou bekeren tot Jood.
Monsieur Philippe Val, de eigenaar van Charlie Hebdo kon er niet mee lachen. Het feit dat Sarkozy begin dit jaar morele steun verleende aan Charlie Hebdo naar aanleiding van het proces tegen het blad door een groep Parijse Moskees zal wellicht een rol hebben gespeeld. Siné weigerde excuses aan te bieden waar monsieur Val om vroeg.
Belgische vrienden van Siné startten een petitie voor de Franse karikaturist www.soutenir-sine.org
***
Overal vindt men gebroken potten
***
AANPASSING WEBSTEK
In augustus wordt op onze webstek de tweede versie geplaatst van Eulalie, het programma dat we gebruiken om het blad op te maken, te verspreiden en de toegang voor abonnees te con-troleren.
Hierin werden verschillende opmerkingen van de lezers verwerkt.
De belangrijkste verandering zal voor-al liggen in de uitbreiding van toe-gangsmogelijkheden tot de inhoud.
Zo zal men voor een formule kunnen kiezen die past bij de leesgewoonten van de abonnee.
***
Van de hand tot de mond valt pap op de grond
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *