870 Boek continenten – 't Scheldt

870 Boek continenten

Het werk verscheen naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Multiculturele aspecten van de Eerste Wereldoorlog die nog tot 7 september te bekijken is in het Flanders Fields Museum in Ieper.
Onder redactie van DominiekDendooven en PietChielens, beiden verbon-den aan voornoemd museum, zijn in het boek de bijdragen verzameld van acht internationale experts die, samen met de vele honderden afbeeldingen, de lezer(es) niet alleen confronteren met de multiculturele samenleving die de frontstreek van 1914-1918 was, maar hem (haar) ook een soms verrassende kijk bieden op oorlog en conflict door de ogen van al deze culturen.
Voor het eerst geeft dit boek een overzicht van de meer dan 50 ‘etnieën’ die tijdens de GroteOorlog in Vlaanderen aanwezig waren. Doordat de Britten en Fransen hun koloniale rijken mobiliseerden kwamen de legermanschappen immers uit vijf continenten tot Maori’s en Indianen toe… Voor vele van deze culturen is de frontstreek van de EersteWereldoorlog de enige plek en het enige moment waar hun en onze geschiedenis elkaar raken.
Dat schept ruimte voor ontmoeting, aldus de samenstellers, waardoor het vreselijke bloedvergieten van toen uiteindelijk nog de vruchtbare bodem kan vormen voor een toekomst met wederzijds begrip.
Dominiek Dendooven en Piet Chielens * Wereldoorlog I. Vijf continen-ten in Vlaanderen * Uitg. Lannoo * 208 p * ISBN 978 90 20976 49 6.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *