869 Even-Naaste – 't Scheldt

869 Even-Naaste

 

BELEID DE GUCHT
In Gazet van Antwerpen wijdde Paul Geudens een paginagroot artikel aan ‘Het genie of brokkenpiloot Karel de Gucht. ‘De Gucht meent dat er alleen evangelie van zijn tong rolt’, merkt Geudens op. ‘Dat leidt tot overdrijvingen, overmoed en vijand-schappen die hem meestal geen meter dichter bij het beoogde doel brengen’. Juist.
Geudens vergat vragen te stellen. Over de affaire met het witte poeder in Parijs bv. Over de wanverhouding in het aantal Vlaams/Waalse diploma-ten.
Als Geudens het plezant had willen houden kon hij ook de vraag gesteld hebben hoeveel succes zijn zwembad heeft. De Gucht kan namelijk niet zwemmen en hij heeft in Italië bij zijn villa een zwemdok laten bouwen waar-in het water niet boven de tepels komt van De Gucht
***
Beter gezwegen dan de mond verbrand
***
REISLUSTIG
Omdat hij reislustig is kan hij gepaaid worden. Iemand die afwezig is stelt geen vervelende vragen. Dus wordt Jan Peumans (N-VA) regelmatig op reis gestuurd.
Tot plezier van alle partijen, Peumans inbegrepen.
***
Het geld bindt de mond toe
***
VVB ZUIVERT
Wij berichtten onlangs over het schrappen van Dirk van Dijck als lid van het VVB en dit ondanks het feit dat Dirk een goede ledenwerver van het VVB was. Het belet deze man niet op de hoogte te blijven van wat zich af-speelt in de vereniging.
Naar aanleiding van de meer dan be-twistbare uitspraken van Eric Defoort in Knack vergaderde in Aalst op 14/6 de Raad van Bestuur van de VVB. Meestal blijven die verslagen ‘bin-nenshuis’, maar uitgerekend de weg-gezuiverde Dirk van Dijck kreeg zo’n verslag in handen en zond het rond. Hij voegde er als commentaar aan toe: ‘Wat onmiddellijk opvalt is dat men blijkbaar nogal eens het woord ‘ge-zuiverd’ gebruikt heeft tijdens die vergadering’.
Gezegd door iemand die het slacht-offer werd van een niet zo propere ‘zuivering’ kan het tellen.
***
Staken de handen, zo staken de tanden
***
LAGE SCORE: 63 %
Begin juli werd in de VVB gestemd over het voorzittersschap van Eric Defoort, de in opspraak zijnde voor-zitter. Hij behaalde iets meer dan 60 % van de stemmen, wat zeer weinig is. Bitter weinig, maar meer dan de helft. Het ziet er naar uit dat de opzeg-gingen van lidmaatschap zich verder zal zetten.
***
Een profeet is net geëerd
in zijn vaderland

***
TUSSEN KUNST EN…
Eén der beste Nederlandse tv-pro-gramma’s en bijzonder aangenaam om volgen is, zo menen wij, ‘Tussen Kunst & Kitsch.
In een recente uitzending bracht een vrouw uit Middelburg een doek mee. Het bleek zowaar een schilderij van Reimond Kimpe.
Echte kunst dus.
***
‘s Meesters voeten verbeteren het land
***
… EN KITSCH
J. Beekhuizen, de man die de schil-derijen beoordeelt en dat overigens goed doet, faalde ditmaal deerlijk met zijn commentaar. Hij vertelde dat de auteur een Belg was. Deze commen-taar slaat dus op het deel ‘kitsch’ van de uitzending…
Reimond de Kimpe draaide zich toch om in zijn graf…
***
Tegen kwade tongen baadt geen harnas
***

KAMER VAN SLOOPHANDEL
Beste, via bijgaande link kunt u de jaarrekening van de Kamer van Koophandel van Antwerpen raadple-gen.
Op een omzet van 3 098 890 euro boeken zij 425 747 euro winst. Ofwel vraagt Luwel teveel aan zijn ‘leden’, ofwel doet hij te weinig. Wat gebeurt er met die winst? Stelt u de vraag?
Groetjes, BB, Antwerpen’
De vraag is hierbij gesteld.
***
Zij slapen niet allen die de ogen geloken houden
***
RACISME OP Z’N BEST
Het CGKR, (Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding) wijst een klacht van Bart de Wever van de hand.
Het CGKR is zeer selectief, deelt het mee. Het is niet bevoegd voor racisme tegen Vlamingen.
Alleen een naïeve dorpsidioot had iets anders verwacht…
***
Grijze haren groeien op geen zotte bollen
***
WERELDNIEUWS
The New York Times:
De Amerikaanse overheid overweegt een plan om de hypotheekbanken Freddie Mac en Fannie Mae over te nemen en onder curatele te stellen, mochten hun financiële problemen verder toenemen’.
De VRT meldde dezelfde dag in hun nieuws dat staatshulp voor deze ban-ken zo goed als onmogelijk was.
De nieuwslezer zei ook dat Ayatollah Chamenei een Italiaanse leider was.
De VRT… een onMISbare zender.
Boer Bavo
***
Lelijke bruid behoeft veel opschik
***
KOERGASME
Mijn kudde omvat een reeks prachtige koeien. Een schoonheid is vooral Vreja, een witte koe met rode vlekken, prachtige poten en een uier om u tegen te zeggen. Het tegendeel ervan is Karola, een rode koe met witte vlekken, bazig, lelijk en een koe die grillig de anderen commandeert door vals te loeien.
In dezelfde wei lopen ook twee stieren: Joghan en Roberreke. Beide stieren worden uitstekend verzorgd en be-springen alles en iedereen met een gezonde uier. En toch zie ik geen re-sultaat. Joghan heb ik zelfs 5 (vijf !) keer in een andere wei gezet… maar het blijft noppes.
Roberreke doet het iets beter… mis-schien omdat hij zijn vrije tijd (en da’s héél véél) eraan besteedt.
Het schijnt dat een koe zoiets heeft als een koergasme. ‘Zonder koergasme geen kalveren’, zegt Staf, mijn vee-arts. Geen probleem echter, naar het schijnt is er volgende week in ‘t stad een congres over koergasme. Daar gaan ze me uitleggen wat ik hierover moet weten…
Wat ik nu al wel weet is het feit dat niet alleen mijn koeien last hebben van het ontbreken van koergasme… neen ook bij de mensen komt dat voor… zei iemand mij. En hij kan het weten want hij doet aan politiek en in zijn partij zijn er velen die ‘het’ ook nog niet gehad hebben.
Zij gaan er een congres over houden… zij hebben genoeg voorbeelden…
Boer Bavo
***
Alle vis is geen bakvis
***
MEVROUW DE BISSCHOP?
Vrouwen mogen vanaf nu ook een bis-dom leiden binnen de Britse Angli-caanse Kerk. De Katholieke kerk zal naar het schijnt dat voorbeeld volgen.
Mijn echtgenote Maria, genoemd naar haar maagdelijk voorbeeld, was echt in de wolken.
Eindelijk’, zo zei ze, ‘komt er verstand aan de Kerkelijke top’.
Heel wat ‘bijzitters’ van priesters willen zich in dit land kandidaat stellen om als eerste benoemd te worden.
Boer Bavo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *