869 Boek Vermaat – 't Scheldt

869 Boek Vermaat

Puttend uit vertrouwelijke bronnen bij politie, justitie en uit het criminele mi-lieu zegt hij dat te lang de reden voor dit probleem uitsluitend gezocht werd in sociaal-economische factoren ter-wijl er sterke aanwijzingen zijn dat cul-tuur en herkomstland, en de daaruit voortvloeiende botsing van normen en waarden minstens even belangrijk zijn. In de meeste herkomstlanden (voor-malige Sovjet-Unie, Balkan en Afrika) heerst een cultuur van geweld en wordt de vrouw onderdrukt.

In zijn conclusies stelt de auteur onder-meer dat Europa een stuk veiliger zou zijn zonder de Joegoslavische en Al-banese maffia, dat conflicten in her-komstlanden niet in Europa mogen worden uitgevochten (dit geldt zowel voor criminele als voor politieke en religieuze extremisten) en dat… het Vlaams Belang een storende factor is in de discussie over etnische minder-heden….
Emerson Vermaat * Misdaad, migratie en cultuur * Uitg. Aspekt * 329 p * ISBN 978 90 59111 50 9.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *