869 11 juli – 't Scheldt

869 11 juli

 

Sterk belemmerd door hun felrode partijkaart gaf men uiteindelijk toch toestemming om het Conscienceplein geelzwart te kleuren.
Meer dan 500gul Vlamingen genoten van de draaiorgelmuziek van Sus Ca-veau. Ze luisterden aandachtig naar de begeesterende toespraak van Pro Flandria-voorzitter Jan van Malderen en ook nog naar Vlaamse schlagers uitstekend gebracht door Micha Ma-rah. Omdat zij onlangs door haar VLAPO-project in het nieuws kwam, had de plaatselijke vuurrode kleurzen-der ATV zelfs een verslaggeefster ge-stuurd die ook Renaat van Beeck in-terviewde over Vlaamse muziek.
Het Guldensporenfeest werd afge-sloten met een samenzang met bege-leiding van accordeoniste Sabine Torfs.

De uit het VVB gezette Albert Le-naerts – de beste ledenwerver die ze in de VVB hadden – klom op het einde van de feestelijkheid op het podium samen met een groep gelijkgezinden en begon met hen een protestlied te zingen tegen de in opspraak zijnde VVB-voorzitter Eric Defoort.
De steeds ijvere militant Albert Le-naerts houdt zich nu bezig met het inrichten van Vlaamse zangavonden en -namiddagen.
Op de Antwerpse Grote Markt was er geen enkele Vlaamse Leeuwenvlag te bespeuren, ook niet op het podium.
Aan de vlaggenmasten rond het Conscienceplein hing afwisselend zowel een beest als de dure en zich-zelf verheerlijkende Janssens-A wimpel.protest
(eigen foto’s)
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *