868 Pom – 't Scheldt

868 Pom

Camille Paulus, de vroegere gouverneur van de provincie Antwerpen, verwittigde op 22 april 2008 de ‘administratie’ dat hij op 1 mei afscheid zou nemen als gouverneur. Hij deelde mede dat… hij niet alleen bereikbaar was op zijn privéadres in Aartselaar maar: ‘Ik ben nadien te bereiken op Secretariaat: POM, Lange Lozannastraat 223, 2018 Antwerpen’.
Wie meende dat Paulus op pensioen ging, vergist zich. Hij heeft op de POM zelfs een secretaresse, ene Monique van Daele.
Wat is dat, die POM?
POM is de afkorting voor Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij.
Dat houdt in dat deze POM een secretariaat moet organiseren (!) voor een op pensioen zijnde ex-gouverneur. Deze POM zorgt er ook voor dat een hoge functie werd versierd voor een aan lager wal geraakte, uiterst boertig type – klasgenoot van Frank Geudens geweest en daarom die directeursfunctie gekregen. Deze ‘directeur’ komt halve dagen want heeft nog een andere job. Die brengt waarschijnlijk niet voldoende drink-geld in het laadje en daarom zorgde deze directeur ervoor dat zijn wedde onlangs werd verhoogd.
De POM regelt het verder dat vriendjes – ons kent ons nietwaar – loonsverho-gingen bekomen. Hoewel dat wettelijk niet kan wordt er toch voor gezorgd. Zo kreeg een ‘personeelsdirecteur’ de kwalificatie ‘expert, universitair niveau’ terwijl deze freule van opleiding …laborante is. Haar echtgenoot werkt ook bij de provincie, hij is turnleraar in Stabroek. En ook de schoonbroer werkt in de provincie, in de Hogeschool. Papa was politiek actief als provincieraadslid.
Vergelijkende examens is schijnbaar alleen voor wie geen kruiwagen heeft. En bovendien komen enkel personeelsleden van de POM in aanmerking. Dus slechts één kandidate.
De POM regelt ook dat iedereen op uw en onze kosten op reis mag gaan. Ieder om beurt naar China bv. De député’s vliegen in Business Class maar ook hun personeel vliegt mee op deze, dus duurste manier.
Kampioen reizen is de CD&V-er Ludo Helsen. Hij neemt telkens zijn vrouw mee (op wiens kosten?) en bijgevolg mocht zij dit jaar al luxueuze uitstapjes meemaken naar China, naar Zuid-Afrika én naar de Filippijnen.
Men weet bij de POM hoe met geld te smijten. Een gewone autoplaat – kosten 10 euro – is niet goed genoeg. Daarom werd een ‘gepersonaliseerde’ nummerplaat besteld voor een bedrijfsauto. Kostprijs 900 euro. Maar dan rijd je ook met het kenteken POM-001.
Geen enkele POM in dit land heeft 30 man personeel in dienst.
Alleen die in Antwerpen.
Wie niet weet waarom de provinciale belastingen onlangs werden verhoogd zal het nu wel snappen.
De geldwegsmijterij à la Frank Geudens wordt verder gezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *