868 Federalisme – 't Scheldt

868 Federalisme

Bea Cantillon, professor aan de Universiteit Antwerpen en Veerle de Maesschalck, sociologe, bundelen de bijdragen aan deze studiedag in een boek met dezelfde titel. Aan het woord komen academici uit verschillende dis-ciplines, van verschillende universiteiten en uit verschillende landsdelen met reflecties over de wenselijkheid en/of noodzakelijkheid van een eventuele (ver-dere) regionalisering (van bepaalde deelaspecten) van de sociale zekerheid.
Thema’s die daarbij aan bod komen zijn de gezondheidszorg, werkgelegen-heid en werkloosheid, loonvorming en de sociale zekerheid in haar algemeen-heid.
Een gezamenlijk geschreven platformtekst is bij wijze van besluit achteraan in het boek opgenomen. Opvallend in de referaten de grote aandacht voor as-pecten van efficiëntie en solidariteit.
Een nog steeds bijzonder actueel boek.
Bea Cantillon en Veerle de Maesschalck (red.) * Gedachten over sociaal Federalisme * Uitg. Acco * 196 p * 24,40 € * ISBN 978 90 33468 76 6.

Katelijne

***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *