868 Even-naaste – 't Scheldt

868 Even-naaste

 

ROKEN
De dalende verkoop van sigaretten is goed nieuws voor de gezondheid van de inwoners van dit apenland, maar niet voor de staatskas. Die wordt er ziek van… In het eerste semester van 2008 heeft de staat daardoor 35,6 miljoen euro minder aan belastingen en accijnzen ontvangen.
Ook bierfabrikant Inbev denkt aan onze gezondheid (sic). Zij gaan de prijs van een glas bier zo fors opdrij-ven dat een frisse pint weldra een dure feestdrank wordt. Enkel geserveerd bij exclusieve gelegenheden…
Minder roken, minder drinken: wat wordt het leven saai.
Men zegt dan dat voor de ‘echte’ man-nen enkel nog de vrouwen overblijven. Maar die zijn al jaren onbetaalbaar.
Gelukkig heb ik Belle nog, een prima melkkoe die mij nooit teleurstelt. Mijn boerenverstand en haar uier zijn per-fect op mekaar ingesteld…

Boer Bavo
***
Er komen zowel kalven als koeien op de markt
***
HYPOCRISIE
Je houdt het niet voor mogelijk: voor de academische zitting op donderdag 3 juli 2008 in De Ark te Antwerpen voor de uitreiking van de ‘Gulden Sporen voor Vlaamse Uitstraling‘, deed het comité Vlaanderen-Europa beroep op Philippe Heylen, paljas-schepen van de stad Antwerpen.
Heylen is prominent lid van de uitge-sproken anti-Vlaamse B-plus-vereni-ging. Hij is de man die de Rooms-Ka-tholieke kerken ter beschikking wil stellen van de islam.
Heylen is een entoesiast pleitbezor-ger voor de holebi’s. Hij steunt en sup-portert de Gay-navigation. Op hun website lezen we: ‘Na het succes van de EuroGames zet Antwerpen haar schouders onder Navigaytion, ‘dat volgend jaar het grootste gay evene-ment van het jaar moet worden’, aldus schepen van Cultuur en Toerisme Philippe Heylen (CD&V). Deze B(l)aas Ganzendonk werd door het comité goed genoeg bevonden om de ‘verwelkoming’ uit te spreken.
Pittig detail: de Gulden Sporen voor Vlaamse Uitstraling werden dit jaar uitgereikt aan niemand minder dan de voorzitter van Voka, Urbain Van-deurzen (zijn naam op de uitnodiging verkeerd geschreven!) en aan zuster Jeanne Devos.
Een feest van de hypocrisie.
***
Wacht u voor een man met twee aangezichten
***
AGOGIEK
Er zijn universiteitsstudenten die er maar niet in slagen een diploma te behalen. Dat is vooral jammer voor de ouders die in hun telg een halve god zagen.
Aan de VUB in Brussel hebben ze dat probleem netjes opgelost. Zij die al een paar maal niet geslaagd zijn in deze of gene richting, kan men ‘belo-nen’ met een diploma Agogiek’.
Deze multi-functionele, multi-discipli-naire nonsens-studie is volgens kriti-sche insiders alleen ingericht om ‘meermaals gebuisden’ toch een diploma te kunnen verlenen.
Wie niet kan volgen schrijft zich in voor de ‘studie’ agogiek. Vader zorgt voor de rest. Meer inlichtingen?
Zich wenden tot ene Karel de Gucht.
***
Tussen zot en bot wint men meest
***
DRAAD VERGETEN
Een Vlaamse arts in Nederland heeft in het lichaam van een patiënte een 1,80 m lange ijzeren draad vergeten. Daar is veel misbaar over gemaakt in de kranten. Dat verstaan wij niet. Het was toch geen ‘pinnekensdraad’
***
Een ons geluk is beter dan een pond verstand
***

VOOR DE HOEREN
Echt gebeurd. Een allochtoon meldt zich bij het OCMW in Antwerpen en hij vraagt nadrukkelijk om zijn uitkering te verhogen met 100 euro. Hij heeft dat nodig zegt hij ‘om naar de hoeren te gaan’. Als de bediende niet op zijn verzoek, ingaat wordt hij boos en: ‘dan ben ik verplicht vrouwen aan te vallen om aan mijn sexuele driften te kun-nen voldoen. En ik verzeker u, ik zal geen allochtonen of vrouwen met een hoofddoek lastig vallen’.
Monica de Coninck, schepen en OCMW-voorzitster, krijgt het dossier voorgelegd. Zij weigert de Marokkaan de verhoging toe te kennen. Zij stoot echter op felle kritiek vanwege de so-cialistische OCMW-raadsleden.
***
Die te hard loopt, valt op de neus
***
SERGE MUYTERS
Serge Muyters, de al jaren in op-spraak zijnde Antwerpse politiecom-missaris, stond op het punt benoemd te worden als ‘verbindingspolitie-officier’ in Bangkok. Voor wie tegen het kli-maat kan, een reuzejob. Wan-neer alles zo goed als in kannen en kruiken is, vraagt Muyters of zijn we-derhelft mocht overkomen. De Thaïse hoge ambtenaar antwoordde dat het zeer moeilijk is voor vrouwen om werk te vinden in Bangkok. ‘Ja maar’, zegt Muytersmijn echtgenote is een man’.
Ze houden wel van sex in Thaïland maar zot zijn ze daar nog niet. Ge-sprek en onderhandelingen werden onmiddellijk afgebroken.
Muyters kan terug op de toog gaan dansen in de Red & Blue. In Antwer-pen.
***
Die met geen kalk metselen kan, die neme leem
***
ANTWERPS OCMW
Bijna 80 % (79 % om juist te zijn) van de steun die het Antwerps OCMW uit-betaald komt in handen van niet-Euro-pese burgers. Of hoe je een stad, een land naar een faillissement kunt leiden. ***
Geld brengt geen vrede
***
GEVANGENIS I
Waar blijft het protest van vakbonden en cipiers over het neersteken van de gevangenisdirectrice in Antwerpen? Is het omdat de dader een allochtoon is dat het zo goed als in de doofpot wordt gestopt? De dader heet niet Van Themsche weet je.
***
GEVANGENIS II
Waarom schrijven de kranten daar niet over: een blanke in de gevangenis van Antwerpen moet voor zijn leven vrezen als hij gaat ‘wandelen’. Om die reden blijft hij liever in de cel. Het is niet de eerste keer dat een blanke wordt neergestoken of in elkaar getimmerd.
***
Heden gezond, morgen begraven
***
SPOREN-‘FEEST’?
Wanneer u denkt dat wij Zuid-Afrika laten vallen omdat die vlag ontbrak bij het binnentreden, dan heeft u het mis voor. Er was een stok te weinig’, werd op het Sporen-‘feest’ van Voor-post meegedeeld. Een feest was het niet. Nog minder volk dan vorig jaar. Wel aanwezig was Bob Hulstaert, de man die zich onlangs liet huldigen en ook Hilde Delobel (madame Pispot).
Een slaapverwekkende en door talrij-ke versprekingen storende rede van VB-parlementair Laeremans.
Luk Vermeulen bevestigde dat Voorpost onverminderd ‘de strijd zal verder zetten’. Het interview met prof. Eric Defoort in Knack is daar zelfs een stimulans voor.
Dit ‘feest’ bloeit dood, tenzij iemand met een beetje regiekennis de boel kan ‘verversen’. Dat is nodig.
***
Sterven is geen verloren werk
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *