867 Vaessen – 't Scheldt

867 Vaessen

Vaessen werd schuldig bevonden aan valsheid in ge-schrifte waardoor hij de marine voor miljoenen BEF zou hebben opgelicht… Het proces zorgde voor een unicum in de Belgische rechtsgeschiedenis: een prins van koninklij-ke bloede, Laurent, werd als getuige gedagvaard. Zijn villa Clémentine zou met geld van de marine zijn opge-knapt en ingericht…

In de onmogelijkheid om in beroep te gaan tegen het von-nis – dan zouden vragen moeten worden gesteld over ko-ning Albert die in naam van zijn zoon het bij de marine ‘gestolen’ geld terugbetaalde – besloot Vaessen over de periode dat hij adviseur was voor Laurent (1994-2001) en over het proces een boek te schrijven om zijn onschuld aan te tonen. Tegelijkertijd greep hij deze gelegenheid aan om de lezer(es) een unieke en niet altijd zo fraaie inkijk te ge-ven in de verborgen wereld van intriges in en rond het pa-leis.
Alle leden van de koninklijke familie passeren daarbij de revue: Fabiola, die droomt van een nieuw Habsburgs rijk; Boudewijn die een abortus organiseerde om Laurent uit de wind te zetten; Albert die gedomineerd wordt door Pa-ola en zijn kabinetschef; Filip die onzeker maar tegelijker-tijd verontrustend ambitieus is; Laurent die vooral geïnte-resseerd is in geld en aanzien; Astrid… enzovoort. Veel aandacht gaat ook naar de hofhouding in Laken en Brus-sel, personages met enorm veel macht, zo schrijft Vaes-sen, die zich verschuilen achter het prestige van de ko-ninklijke familie.
Het boek van de nu op rust zijnde marine-officier staat bol van de sappige, smeuïge verhalen die op de keper be-schouwd echter alleen maar aantonen hoe triestig het is gesteld met dat volksvreemde volkje dat ‘van België houdt omdat België van hen houdt’, met andere woorden ‘als zeg maar Albert morgen hetzelfde geld zou overhandigd krijgen in zijn buitenverblijf in Châteauneuf-de-Grasse, zouden we hem zelfs op 21 juli niet meer zien’.
Op het einde van zijn boek belooft Vaessen een vervolg erop. Wij kijken ernaar uit…
Noël Vaessen * Een Prinselijk Proces. De Coburgs, het koningskind en hun kolonel * Uitgeverij Sea-n Pu-blishing * 239 p * ISBN 978 90 89070 01 2.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *