867 Boek VS – 't Scheldt

867 Boek VS

MIJN VISIE
clintinHilary Rodham Clinton is de vrouw van de 42ste president van de Verenigde Staten van Amerika. Zelf dingt zij nu ook naar dat ‘postje’, hoewel het momen-teel verre van zeker is dat de Democraten haar als hun kandidaat zullen naar voren schuiven. Ruim tien jaar geleden presenteerde Hilary haar eerste boek over haar passie: het welzijn van kinderen. Daar ver-scheen nu een Nederlandse vertaling van.
De Engelse titel van het werk ‘Mijn visie. Samen-werken aan een betere toekomst’ luidt ‘It takes a village’ en verwijst naar een Afrikaans spreekwoord dat zegt dat je een compleet dorp nodig hebt om een kind op te voeden. Met andere woorden, de hele sa-menleving draagt die verantwoordelijkheid, een visie waarvan Hilary Clinton zowel als advocaat, als first lady en als senator meer en meer van overtuigd raakte.
Voor deze editie schreef de auteur een actueel voorwoord.
Hilary Clinton (vert. Elinor Fuchs) * Mijn visie * Uitg. Arena * 303 p * 18,95 € * ISBN 978 90 69749 08 2.
***
HET WITTE HUIS
vsHet Witte Huis’, met als ondertitel ‘Het president-schap en de verkiezingen van 2008 is een boek van de historicus Willem Post, geschreven in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in Amerika op 4 november e.k. Volgens de auteur is de campag-ne (‘de moeder van alle verkiezingscampagnes’) uniek, niet alleen omdat alle records op het gebied van ‘fundraising’ al werden doorbroken maar ook omdat voor het eerst een vrouwelijke en een zwarte kandidaat zich proberen een weg te banen naar het Witte Huis.
Na de historische achtergronden van het president-schap te hebben belicht, neemt Post de lezer(es) mee naar het heden. Na de aanslagen van 11 september 2001 zijn de Verenigde Staten in menig opzicht veranderd, zo zegt hij. De Bush-doctrine werd het nieuwe fundament onder de Amerikaanse buitenlandse- en veiligheidspolitiek en de begrippen ‘nieuwe realiteit’ en zelfs ‘een nieuwe wereld’ deden hun intrede.
De commentaar van Post op deze nieuwe koers is kritisch maar tegelijkertijd wijst hij ook op de continuïteit in de Amerikaanse buitenlandse politiek. Zeker is volgens hem dat Bush met zijn controversieel beleid over zijn graf heen zal regeren.
Willem Post * Het Witte Huis * Uitg. Aspekt * 195 p * ISBN 978 90 59116 33 7.
***
DE STRIJD OM HET WITTE HUIS
vs strijdVan een heel ander opzet is het boek van de Haagse professor en Amerika-deskundige Hans VeldmanDe strijd om het Witte Huis. Hij schreef een historisch overzichtswerk waarin alle presidentscampagnes van de laatste honderd jaar (te beginnen bij Theodore Roo-sevelt in 1904) worden besproken en hij zijn licht laat schijnen over de cultuur van de Amerikaanse presidents-verkiezingen die eens in de vier jaar ons beeld van de VS bepalen. Veldman komt daarbij tot de conclusie dat achter de marketingfaçades van de campagnes een grote historische gelijkenis schuil gaat. Een handzaam boekje.
Dr. Hans Veldman * De strijd om het Witte Huis * Uitg. Aspekt * 310 p * 17,95 € * ISBN 978 90 59115 37 8.
De drie werken werden besproken door Katelijne.
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *