ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 865 Even-naaste – 't Scheldt

865 Even-naaste

Over welke man madame Onkelinx het ook heeft, ze zoekt ze goed uit, ‘hij’ is elke keer ‘top’. De ene was het in de crimineel-commerciële wereld, de huidige is het in de commercieel-gerechtelijke wereld. De eerste als drugs-crimineel, de tweede als advocaat. Die verdedigde overigens de eerste voor de rechtbank (!).
Kantoor van mijn man is nu eenmaal top’, zei Laurette zonder enig schaamtegevoel.
Zou er iemand in de Waalse PS (Parti Scandaleuse) dat hebben?

UYT

Mr Uyttendaele, echtgenote van minister Onkelinx

***

Van de stijfkop en de zot vult de advocaat zijn pot
***
LEDENVERLIES VVB

Het is juist dat door het aantreden van Eric Defoort als voorzitter van de VVB, de Vlaamse Volksbeweging, enkele leden geworven werden. Maar het is evenzeer juist dat het aantal opzeggingen van lidmaatschap beduidend hoger ligt. In die mate zelfs dat men zich vragen moet stellen over het nut van zo’n leiderschap.

***
Als de herder doolt, dolen de schapen
***
OP ZIJN OUD-VLAAMS

De in niet-allochtone holebi-kringen bijzonder goed inge-werkte Nico Volckeryck, ex-Groene Agalever en nu van de Antwerpse Unizo, deelt ons vriendelijk mee dat zijn naam op zijn oud-Vlaams wordt geschreven. Dus met een y en niet met een i zoals wij het dorsten in vorig nummer. Zo zet hij – terecht – de puntjes op de … i.

***
Die meester is, heeft veel te zeggen
***

SCHOOL BEZET

De spottekening van de Franse tekenaar Erby op de frontpagina heeft als tekst ‘L’ école communale est occupée…’ wat wij vertalen door ‘De school is bezet…’. De spandoek op het gebouw ernaast heeft als opschrift ‘Les chiottes aussi…’ en dat vertalen wij op zijn beleefdst: ‘De gemakken ook…’

***
Zulke lippen, zulke sla
***
EVEN GEDULD

Misschien herinnert u het zich nog: ‘Even geduld, de filmlas is gebroken’ in de beginjaren van de Vlaamse televisie. Daarna was het dan geduldig wachten tot de tv-uitzending werd verder gezet. Vlaams tv-presentator Toni Corsari zong er een liedje over dat een schlager werd.
Dat ‘Even geduld’ maakte school. Heel wat firma’s hanteren die methode als u verbonden wenst te worden met de afdeling ‘klachten’. En ook firma’s met ‘betaaltelefoons’ misbruiken het ‘Even geduld’ en laten de beller heel lang wacht: zo stijgt de rekening.
Wie bv. naar een touroperator belt moet dikwijls veel geduld hebben. Vorige week waren wij verbaasd toen wij bij Holidayline (050 660 990), een reisorganisatie die aantrekkeijke aanbiedingen heeft, vaststelden dat wij de eerste maal 21 keer ‘Even geduld’ te horen kregen toen wij bel-den, de tweede keer 23 maal en de dag daarna, om een reis te bevestigen, 25 maal. ‘Het is ontzettend druk’, zei de juffrouw. Dat is een goed teken voor de firma maar misschien is het aannemen van een bediende geen slechte zaak, vooral omdat de klanten dan vlugger geholpen worden.
Een touroperator in Nederland lost het op door mede te delen ‘Geef uw telefoonnummer en wij bellen u op’.
Rekening houdende met het feit dat Vlaanderen al meer dan honderd jaar op zelfstandigheid wacht, verstaan wij dat men rekent op het eeuwige geduld van Vlamingen.

***
Door ‘t lang druipen achtereen,  boort de goot wel door een steen
***
WAPENS IN SCHOOL

Het is al jaren een probleem dat steeds maar onder tafel werd geveegd: schoolgaande kinderen nemen wapens – messen, kluppels kettingen – mee naar school. Of dat ze dan beter Nederlands leren laten we buiten beschouwing. Meestal zijn het allochtone kinderen die in plaats van pen, potlood en gom – ik durf tekenlat niet vermelden – allerlei wapens mee naar school brengen. Een ander uiterst markant verschijnsel op scholen is het veelvuldig stelen van gsm’s. Bijkomende moeilijkheid is het feit dat bij diefstal in de school kinderen niet mogen afgetast worden, laat staan een paar flinke oorvijgen zoals wij die indertijd kregen. En zonder dat wij stalen of vochten…

school
Suzy Lismont (Antwerps gemeenteraadslid – Vlott) bond nog maar eens de kat de bel aan en plots werd het stads-bestuur wakker. Met hard te roepen maar niet door betere controle of het doorsturen van criminele ettertjes.
Wanneer mengt zich de Antwerpse moslimpaus, Mohamed Cha-kar, in het debat? Of heeft hij niets te zeggen bij zijn geloofsbroeders en hun kinderen? Dat is dan erg. Maar misschien kunnen de aan hem en zijn verenigingen toegekende subsidies – Moussem bv. – geschrapt worden?
Onze tekenaar TB stelt voor dat mevrouw Lismont aan de stad Antwerpen enkele suggesties zou doen om de verkeersborden aan te passen en die te plaatsen aan scholen… Het is in elk geval hoog tijd dat er ingegrepen wordt.

***
Al doende leert men
***
CLEVERE LAUWERS

Guy Lauwers, SP.a-vakbondsstraatvechter en nu schepen van de mestpacht, maakte bekend wanneer in 2009 de kerstbomen worden opgehaald.
Hij is wel op tijd…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *