864 Geschiedenisboek – 't Scheldt

864 Geschiedenisboek

 

HET EUROPESE GESCHIEDENIS BOEK

Europa wordt het gebied genoemd tussen de Atlantische Oceaan en de Oeral. Het is een bonte lappendeken van landen en volken met elk een eigen geschiedenis. Toch zijn er in al die histories gemeenschappelijke patronen te ontwaren, dankzij gedeelde ontwikkelingen en ervaringen. Er is dus een Europese geschiede-nis en Europese cultuur bestaat. Wie met deze op zeer overzich-telijke wijze wil kennis maken schaft zich best ‘Het Europese Geschiedenis Boek aan.
In 360 afbeeldingen met begeleidende en informatieve teksten wordt daarin ‘ons verhaal’ verteld vanaf de Prehistorie en Oud-heid over de Middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw. Natuurlijk moest er een keuze gemaakt worden, zowel wat betreft gebeur-tenissen (er is nogal wat afgevochten in dat Europa!) als belang-rijke personen. Naar volledigheid werd derhalve niet gestreefd waardoor ook het gevaar vermeden werd dat de lezer(es) zou verloren lopen in de overvloed aan informatie die over hem (haar) werd uitgestrooid.
Wat blijft is een veelkleurig panorama met, ondanks de be-knoptheid, toch enkele aangename verrassingen. Een nuttig boekje voor jongeren die nog interesse betonen voor dingen ‘van voor mijn tijd’.
Jan van de Meer * Het Europese Geschiedenis Boek * Uitg. Waanders * 384 p * 14,95 € * ISBN 978 90 40084 16 4.

***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *