864 Céline – 't Scheldt

864 Céline

CELINE, EEN BRILJANTE BOEFEen verwerpelijke auteur en een grandioze schrijver’. Zo omschrijft Em. Kummer Louis-Ferdinand Céline (1894-1961) de Franse auteur van onder-meer ‘Reis naar het einde van de nacht‘. Kummer vertaalde dit boek naar het Nederlands en gaf van de man ook zijn brieven en pamfletten uit in ‘Van de ene dood naar de andere.
Kummer doet voornoemde uitspraak in zijn jongste boek ‘Céline, een briljante boef dat de neerslag vormt van jarenlang tobben met Célines teksten en de draagwijdte ervan. Dat Céline een groot schrijver is; staat volgens Kummer als een paal boven water.
Het adagium van Sartre dat rechtse schrijvers niet kunnen schrijven, deugt volgens hem niet. Als ideoloog vindt Kummer Céline echter een leuteraar. Daarom, zo zegt hij, zou mijn boek misschien beter ‘een briljante gek’, geheten hebben: ‘probleem is echter dat we niet weten of die man gek was, overwoekerd werd door paranoia en grootheidswaan of dat we te maken hebben met een doortrapte schoft’.
Al het gepieker over hoe zo’n grote schrijver (zijn romans) er zulke ‘idiote meningen’ (zijn pamfletten) op na kon houden heeft voor Kummer Céline echter niet doorzichtiger gemaakt. De romans van Céline zijn zeer autobio-grafisch: zijn jeugd, de Eerste Wereldoorlog en het interbellum, zijn vermeen-de (?) verraad in Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn vlucht naar en verblijf in Duitsland en Denemarken, zijn terugkleer naar Frankrijk…
Heel anders zijn zijn pamfletten, een naam die hij zelf echter nooit aan die ge-schriften gegeven heeft zodat ze misschien ook wel kunnen beschouwd wor-den als een verlengstuk van zijn romans. Dit zijn polemische teksten tegen de Fransen en Frankrijk en alles wat ermee te maken heeft; literatuur, drank, oorlog, gezondheid, politiek… Het centrale thema ervan is de ondergang van Frankrijk door toedoen van de joden.
Dat zovele jaren na zijn dood nog steeds over Céline geschreven en nage-dacht wordt toont aan hoe belangrijk hij is geweest en, nog is. Veel nieuws over de man komt er echter niet meer op de markt. Kummer wil Céline niet vrijpleiten van de verantwoordelijkheid voor zijn houding en ideeën, voor hem is er geen ziektebeeld, een uitzonderlijke psychose, waarachter hij zich zou kunnen ver-schuilen. Dat is belangrijk en vandaar ook de titel ‘de briljante boef , bij wie het geniale samengaat met een stuitende instelling. ‘En op dat laatste kun je hem afrekenen’, aldus Kummer.
Em. Kummer * Céline, een briljante boef * Uitg. Aspekt * 313 p * ISBN 978 90 59111 07 3.***

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *