864 Braun – 't Scheldt

864 Braun

HET VERLOREN LEVEN VAN EVA BRAUNDe Engelse journaliste Angela Lambert is de eerste vrouw die zich gewaagd heeft aan een biografie van Eva Braun. Het resultaat: een levendig en fascinerend boek dat, hoewel Lambert geprobeerd heeft hem zoveel mogelijk op de achtergrond te houden, de lezer(es) ook een glimp laat opvangen van AdolfHitler door de ogen van iemand die van hem hield. Vanuit zijn relatie met EvaBraun, de onzichtbare vrouw aan zijn zijde, krijgen we iets te zien van de verborgen Hitler die bang was voor intimiteit met vrouwen en die als de dood was om vader te worden; van Hitler, de kleffe hondenliefhebber die net zo gek was op populaire deuntjes van zijn tijd als op de opera’s van Wagner; die naar pulpfilms keek en wildwestverhalen las en die, als was hij nog zo’n monster, ernaar hunkerde om van alle kanten gevleid en ver-troeteld te worden en genoot van gezellige avondjes op de Berghof met vrienden die hij vertrouwde.Volgens Lambert, die voor haar biografie gedetailleerd nieuw onderzoek deed, was Eva Braun een sympathiek, welopgevoed meisje uit de middenklasse. Ze was niet anti-semitisch en ze heeft zich nooit aangesloten bij de nationaal-socialistische par-tij. Maar ze had de pech verliefd te worden op een dictator. Voor hem gaf Eva alles op wat haar leven vreugdevolle inhoud han kunnen geven: huwelijk, moederschap, eigen huis en haard, trots en goedkeuring van haar ouders… Dertien jaar lang was ze Hitlers – enige – maîtresse, slechts de laatste vierentwintig uur van hun beider leven, ook zijn vrouw… Lambert toont ook aan dat, hoewel levend in het hart van het nazi-leiderschap, Eva Braun oprecht niets wist van de gruwelen van het Derde Rijk. Voor de mannen uit de intieme kring van Hitler, was zij een nietig persoontje (merkte Speer niet op dat Eva Braun voor alle geschiedschrijvers een teleurstel-ling zou blijken te zijn?) en de vrouwen, voor het merendeel de echtgenotes van de mannen met wie Hitler omging, konden haar niet luchten.Dankbaar heeft Lambert ook gebruik gemaakt van de verhalen die haar Duitse moeder, geboren in hetzelfde jaar (1912) als Eva Braun, haar vertelde over haar (paralelle) jeugd in het Duitsland na de Eerste – en voor de Tweede Wereldoorlog. Hoe graag haar moeder ook daarover vertelde, des te zwijgzamer was ze, aldus de schrijfster, over het lot van de joodse kinderen in Hamburg met wie ze op school had gezeten en nog ge-speeld had toen de stad nog een geïntegreerd liberaal ge-heel was. Over de tachtig jaar oud en inmiddels nogal vergeetachtig wilde ze er tenslotte desgevraagd toch nog dit over kwijt: ‘Ze waren van rijke afkomst…dus toen het oorlog werd… gingen ze weg…met vakantie’ ‘En, heb je ze ooit terugge-zien?’ ‘Nee, ze zijn nooit teruggekomen. Omdat ze joods waren konden ze het zich veroorloven om niet terug te komen, zie je’.Angela Lambert * Het verloren leven van Eva Braun * Uitgeverij De Bezige Bij * 520 p * 17,50 € * ISBN 978 90 23427 15 5.***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *