863 – W.O. I – 't Scheldt

863 – W.O. I

In ‘De Eerste Wereldoorlog door Nederlandse ogen’ laten zij een resem perso-nen aan het woord die de jaren 1914-1918 zelf bewust hebben meegemaakt. Tijdens hun onderzoek verzamelden de samenstellers van deze bloemlezing meer dan 350 directe of indirecte getuigenissen. Daaruit werden de meest markante fragmenten gekozen waarbij niet de esthetische, wel de documentaire waarde van de teksten vooropstond. Die geselecteerde teksten werden vervolgens onderge-bracht in een vijftiental rubrieken waarbij recht werd gedaan aan allerlei facetten van de beleving van de oorlog. Zo treft men in het boek verslagen en verhalen aan die handelen over de frontervaringen van soldaten, verslaggevers en hulpverleners, over de ondergang van getorpedeerde passagiers- en vissersschepen, over de angst voor overvliegende zeppelins. Ook geschriften over het getob van de overheid en het aanhoudende gemopper van de burgerij, over de pogingen van cabaretiers om de verveling in de kazernes en de forten te verdrijven, over de opvang van honderdduizenden vluchtelingen, over het optreden van hamsteraars en smokkelaars, over de gevolgen van de tekorten aan voedsel en brandstof en over het oprukken van de Spaanse griep komen aan bod evenals uitingen van woede en verontwaardiging over een oorlog die zo verschrikkelijk veel slachtoffers maakte en zulke enorme verwoestingen aanrichtte. Aanhangers van de vredesbeweging of van een consequent antimilitarisme en tegenstanders van nationalisme krijgen eveneens het woord en ook de discussie over het optreden van het Duitse leger in België en het rumoer rond de vlucht van Keizer Wilhelm II naar Nederland blijven niet onbesproken.Voor in het boek vindt de lezer(es) een beknopt overzicht van de Eerste Wereld-oorlog terwijl de meeste teksten voorzien werden van aantekeningen die de be-schreven zaken in een groter verband plaatsen. ‘De Eerste Wereldoorlog door Nederlandse ogen’, in feite een vervolg op ‘Het monster van de oorlog – Neder-landse liedjes en gedichten over de Eerste Wereldoorlog’, van dezelfde samen-stellers, is een goed verzorgd en gevarieerd boek dat met zekerheid ook de Vlaam-se lezer kan bekoren.RobKammelar, JacquesSicking en MennoWielinga * De Eerste Wereldoor-log door Nederlandse ogen’ * Uitg. Nijgh & Van Ditmar * 416 p * ISBN 978 90 38890 27 2.***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *