863 Moord 1945 – 't Scheldt

863 Moord 1945

Er wordt een onderzoek ingesteld door de Haagse politie maar, omdat dit onderzoek nergens toe leidt, wordt de zaak in handen gegeven van de Rijksre-cherche. De reden voor de moordaanslag wordt nooit duidelijk en een dader wordt niet gevonden. Mevrouw de Boer, de vrouw van de advocaat die achter-blijft met twee nog kleine kinderen, geeft als verklaring voor de aanslag dat haar man, onder andere door zijn contacten met de Duitse politie, (te) veel wist over de criminele activiteiten van wat, op het eind van de bezetting de ‘pseudo-illegaliteit’ werd genoemd. Dit waren mensen die onder de vlag van het verzet overvallen pleegden om vervolgens de buit ten eigen voordeel aan te wenden.
In 1995 schrijft Bart van den Boom in zijn boek ‘Den Haag in de Tweede Wereldoorlog dat De Boer door twee groepen uit de Haagse illegaliteit on-betrouwbaar werd geacht en daarom van het toneel moest verdwijnen.
Geconfronteerd met deze twee verschillende verhalen trok Frits de Boer, zoon van, enkele jaren geleden zelf op onderzoek. Hij dook in de archieven en sprak met mensen die midden jaren veertig van vorige eeuw een rol speelden. Over dit onderzoek schreef hij een boek ‘Een na-oorlogse moord in mei ’45 waarin hij, op basis van de feiten, tot een aanvaardbare verklaring komt voor de moordaanslag. Overtuigd is hij er in elk geval van dat zijn vader niet ‘fout’ was.
Dat de speurtocht die Frits de Boer ondernam zeer nauwgezet werd uitge-voerd, bewijzen de bijna honderd bladzijden in het boek waarin hij een opsom-ming geeft van het door hem aangeboorde bronnenmateriaal en de geraad-pleegde literatuur. De verwerking van zoveel informatie zou wel eens een on-leesbaar boek kunnen opleveren. Verre van echter, in dit geval. Het werkstuk van Frits de Boer intrigeert en is zelfs spannend te noemen. Nog even aan-stippen misschien dat de moord op advocaat De Boer in mei 1945 door re-gisseur Paul Verhoeven als kernplot werd gebruikt voor zijn film ‘Zwart-boek’.
De titel verwijst naar het spoorloos verdwenen zwarte boekje waarin De Boer, naar men vermoedt, informatie had opgetekend die een dubieus licht wierp op sommige leden van het Haagse verzet. De Boer zelf verschijnt in de film als ‘notaris Smaal’, gespeeld door Dolf de Vries.
Frits de Boer * Een na-oorlogse moord in mei ’45 * Uitg. Aspekt * 442 p * ISBN 978 90 59113 43 5.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *