ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 863 Even-naaste – 't Scheldt

863 Even-naaste

Men hoort het meer en meer: ‘Operatie geslaagd, patiënt overleden’***Geen pad zonder modder
***POSITIEVE DISCRIMINATIE

De NOS ontving klachten dat er zo weinig Marokkanen en Turken in hun programma’s aan bod komen. Om tegemoet te komen aan dat verlangen besliste de AVRO het programma ‘Opsporing verzocht’ twee maal per week uit te zenden. ***
Het is niet iedereen gegeven ajuin met droge ogen te schillen
***PAPPIEHet consulaat van Zaïre in Antwerpen werd gesloten. ‘Dit wapenfeit kan niet toevallig zijn’, schrijft ons een Sinjoor. ‘De consul liet zich door jonge Kongolese vrouwen in Antwerpen pappie noemen. De consul was overigens berucht om zijn ‘wittepoeder’-feestjes en constante zuippartijen’. En de rest natuurlijk. ***Men kan niet uit het venster kijken als men geen hoofd heeft***BRANDSTOF TOESLAGWij meldden dat in Nederland de reisaanbieders verplicht zijn de volledige prijs te vermelden, brandstof en andere toeslagen inbegrepen. Dat schept duidelijkheid. Wij opperden de me-ning dat hier een taak is weggelegd voor de ‘wakkere’ VVR, de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.
In het laatste nummer van ‘Hoogvlieger’, hun orgaan, lezen wij op blz. 4: ‘… is het vreemd dat de reissector er na bijna 25 jaar nog niet in geslaagd is om het probleem van de brandstoftoelagen te beheersen of om er ten minste behoorlijk over te communiceren…’
De eerste brandstoftoeslagen dateren van 1973 (oliecrisis). Misschien kan een bekwame minister het nodige doen om hier klaarheid te scheppen? ***
De mond maakt dat het achterste slaag krijgt
***
ATTRACTIESOp de jaarlijkse braaivleis ofte barbecue van CD&V-parlementair Ludwig Caluwé komt tra-ditiegetrouw heel wat volk. Het is altijd een gezellige bedoening, als het ware een familie-feest. Hij nodigt telkens bijzondere gasten uit. Dit jaar hadden zowel Pieter de Crem als Marianne Thyssen toegezegd. Maar geen van beiden verschenen. De Crem zat (heel vroom?) met soldaten in Lourdes en mevrouw Thyssen was die ochtend ‘onwel’ geworden.
De afwezigheid van die ‘tenoren’ deed helemaal geen afbreuk aan de gezelligheid van dit jaarlijks smulfestijn…***
Met ledige handen is het kwaad snoeken vangen
***
NIEUWE WETTENTot niet geringe verbazing van het personeel, werkzaam in het hoofdkwartier van het VB te Brussel, bleek de nieuwe voorzitter Bruno Valkeniers een vroege vogel te zijn. Alle personeelsleden werden verwittigd om in het vervolg tijdig aan de slag te gaan en ook niet te vroegtijdig huiswaarts te trekken. ***
Ledige handen doen geen goed
***
DRINKEBROERSDaar hij nog meer drinkt en waggelt dan zijn baas, de Open VLD-er Ludo van Campen-hout, werd Guido de Leeuw, voorzitter van de afdeling Borgerhout, door de superschepen – toen die aanwezig én in een nuchter moment was – op non-actief gesteld. Voorzitter Guido moest zijn stek boven café Den Bengel op de Antwerpse Grote Markt verlaten. Hoewel niet in Borgerhout wonend, kent hij wel alle straten waar kroegen gevestigd zijn. Hij is nu stamgast in Het Reuzenhof. De afdeling Borgerhout van de Open VLD bestaat op papier nog wel maar dat is dan ook alles.
Zwijmelwaggel voorzitter Guido moest zich zopas voor de statutaire commissie van de Open VLD verantwoorden. Er werd tegen hem klacht ingediend: er zou gesjoemeld zijn met de kassa. De commissie heeft de klacht van tafel geveegd.
Het is niet de eerste keer dat advocaat Jef Meylemans een klacht indiende tegen het huidi-ge Borgerhoutse bestuur. Dat hij niet tot voorzitter werd verkozen van de Borgerhoutse afdeling heeft er, zo schijnt het, niets mee te maken. ***Als men dorst heeft, moet men drinken
***
GILBERT VERSTRAELENBij het ontruimen of verplaatsen van de urnen op de begraafplaats van Merksem stuurde het Merksemse districtsbestuur, waar Gilbert Verstraelen (SP.a) voorzitter van is, brieven naar… de overledenen om die te verwittigen van de ‘verhuis’: ‘U wordt opgegraven’, deelden de slimmeriken van Merksem de lijken mee.***
Gelukkig man die een ambacht kan
***
BERICHTGEVINGToen Claude Marinower naar de pers liep om te zeggen dat hij een proces ging inspannen tegen de publicatie van een spotprent (van Manten in ‘t Scheldt) waarop hij was afgebeeld, bracht Gazet van Antwerpen uitgebreid dit bericht.
De lezers en lezeressen van Gazet van Antwerpen werd het resultaat van het geding niet meegedeeld: ‘Er was op de redactie geen belangstelling voor’, deelde ons een redacteur mee.
Vrijspraak is inderdaad geen nieuws voor het drukwerk waar Dolf/Patrick Janssens de baas is. Vrijspraak voor ‘t Scheldt? Verzwijgen!
En zich dan maar afvragen waarom lezers afhaken en De Nieuwe Gazet of Het Laatste Nieuws verkiezen! Die kranten brachten wél de uitslag van het vonnis. En spraken met aanklager en aangeklaagde. ***Kwade klok, kwade klepel***VERVELENDE VRAGEN’Waarom’, zo vraagt men ons, ‘is er nooit een inval of een controle in de dancing waarvan iedereen weet dat er tegen de dood op gesnoven wordt? Zo erg dat men er zowaar blauw of rood van uit-slaat…’. Is het soms omdat op de toog van die beruchte danstent er regelmatig een halfnaakte politiecommissaris van de Stad Antwerpen aan het dansen is? Wanneer zal daar eens onderzoek over plaatsgrijpen?Het stinkt in Antwerpen… en zeker in de politietoren. ***Een raaf broedt geen kanarievogel***VISA BEGRAVENDe ganse ophefmakende Visa-affaire wordt met liefde begraven. De Stad Antwerpen vindt het niet meer nodig zich burgerlijke partij te stellen in de zaak tegen Freddy Vandekerck-hove, de in de Visa-affaire betrokken ex-adjunct stadssecretaris. Men vraagt ons ook hier waarom schepen Van Peel (CD&V), verantwoordelijk voor personeelsbeleid, zo lief is in dit verband. ‘Uit schrik voor vervelende onthullingen’, zegt een ingewijde. ‘Vergeet niet dat Marc van Peel een partijgenoot is van Freddy Vandekerckhove‘. Op die manier wordt de ganse Visa-affaire begraven. Het stinkt in Antwerpen niet alleen in de politietoren maar ook in het stadhuis. Het is wachten op een klokkenluider. Welke ambtenaar durft het aan?***De strop van de hals en de galg is vergeten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *