863 Boer Bavo – 't Scheldt

863 Boer Bavo

De chauffeur werd langdurig ondervraagd terwijl de aanvaller onmiddellijk werd vrijgelaten. Zal het slachtoffer van overval of moordaanslag in de toe-komst beschuldigd worden? Dan moet men geen dader meer zoeken… Over die ‘Lijn’ mag je niet gaan… Vanaf nu voert de Lijn een ‘strak’ beleid… Een dappere busconducteur heeft onlangs 40 schoolkinderen uit zijn lijnbus verwijderd omdat ze te luidruchtig en te ‘ambetant’ waren. Deze normen zullen voortaan ook gehanteerd worden ten overstaan van spijbelende jongeren. Meestal hebben die een zonnig gekleurd tintje en zijn die vooral gespeciali-seerd in het pesten en plagen van anderen. Ook in het opruimen van verloren MP3-spelers en slecht opgeborgen gsm-toestellen.
FINKELSTEIN GEWEIGERD IN ISRAËL Finkelstein is bekend als auteur van boeken en artikelen waarin pro-Israëli-sche boeken kritisch wetenschappelijk worden benaderd. Finkelstein intro-duceerde de term ‘De Holocaust-industrie (met hoofdletter H) in een boek met een gelijknamige titel. Hierin beschrijft hij hoe de nazi-holocaust door zio-nistische organisaties en door Israël zou worden geëxploiteerd. Deze Ameri-kaanse Jood werd nu de toegang tot Israël voor tenminste 10 jaar ontzegd. Blijkbaar heeft hij een zeer gevoelige snaar geraakt… zoals de waarheid wellicht?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *