862: Het ontstaan van de ‘Spijbelambtenaar’ – 't Scheldt

862: Het ontstaan van de ‘Spijbelambtenaar’

SPIJBELAMBTENAAR

door Marcel Brocatus

De Antwerpse schepenen houden blijkbaar van neologismen. Zo schiep de heer Robert Voorhamme het woord spijbelambtenaar. Het betekent hier niet een veelvuldig afwezige ambtenaar. Bedoeld wordt: een ambtenaar die aanspreekbaar is bij schoolverzuim. Geen enkel ambtenaar in stadsdienst was bekwaam of beschikbaar voor die taak. Vandaar de creatie van een nieuwe functie die zal waargenomen worden door Kaat Everaerts, een 30-jarige psychologe uit Zwijndrecht. “Zij krijgt daarbij de steun van de in 2003 opgerichte CLB op het CMP”, aldus de Stad.

CMP = Centraal Meldpunt (Open Onderwijshuis, Lange Gasthuisstraat 29, Antwerpen. Tel 03  201 33 40)

CLB = Centra voor leerlingenbegeleiding.

Sinds 2003 waren er 2.306 meldingen. Het meldpunt behandelt zowel gevallen (leerlingen) uit het officieel als uit het vrije onderwijs. Het stadsbestuur bezigt talloze afkortingen voor exclusief gebruik. In het boek ‘35 000 letterwoorden – Initiaalwoorden’ (uitg. Flandria Nostra, Torhout) komen ze niet voor. Een brochure van 16 bladzijden met verklaringen zou nuttig zijn voor de journalistiek. Heeft niemand van de verlichte geesten daaraan ooit gedacht?

***

Foto: Kaat Everaerts, spijbelambtenaar

***

862 = het nummer van ‘t Scheldt waarin deze tekst werd afgedrukt

***

Kies een abonnement:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *