862 Schuldige plaatsen – 't Scheldt

862 Schuldige plaatsen

Is het bijvoorbeeld niet kenmerkend dat de eenheid van Nederland geboren is uit een van de meest bloedige rebellieën uit zijn geschiedenis, namelijk de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)?Vanuit het begrip ‘schuldig landschap’ (‘stad’, ‘kamer’…) -waarbij schuldig niet duidt op een aanklacht jegens de dader maar op bewogenheid, letterlijk medelijden met het slachtoffer, geprojecteerd op de plek waar dat lijden plaatsvond – stelde misdaadauteur TomasRoss zijn eigen historische canon samen, uitsluitend met plaatsen in Nederland (inbegrepen Suriname) waar geweld de loop van de geschiedenis heeft beïnvloed. Uit de misschien wel tienduizenden van dat soort ‘schuldige plekken’ selecteerde hij er eenenveertig. Waar het soms niet mogelijk was een geografische plaats aan te duiden – waar bijvoorbeeld de decembermoorden van 1982 in Suriname te situeren? – werd gekozen voor een monument of een gedenkteken.Fotografe IonaHogendoorn bezocht alle locaties en maakte er indringende foto’s. De keuze die TomasRoss maakte is zeer persoonlijk en subjectief en was, naar eigen zeggen, alleenlijk gebaseerd op wat hij en zijn fotografe op de bewuste plaatsen ondergingen. Uiteraard konden zij niet voorbijgaan aan de sporen die de Tweede Wereldoorlog heeft nagelaten maar ook veel oudere en veel recentere gebeurtenissen worden opnieuw in de kijker geplaatst. Een willekeurige greep daaruit: de heksenjacht omstreeks 1500 in Oudewater, de beeldenstorm van 1566 in Amsterdam, het lynchen van de gebroeders DeWitt op 20 augustus 1672 in Den Haag, de acties contra Soekarno in 1947-1948 in Arnhem, de watersnood in Zeeland in 1953, het bouwvakkersoproer van 1966 in Amsterdam, de Molukse treinkaping begin december 1975 in Wijster, de Bijlmerramp van 1992, de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, het in elkaar slagen van een homo en de oprichting van het homomonument in Amsterdam in 2007 enzovoort.‘Schuldige plaatsen in Nederland’ vertelt een aardig stukje Nederlandse geschiedenis. Vlot geschreven met fraaie zwart-wit foto’s. Interessant.Tomas Ross en Iona Hogendoorn * Schuldige plaatsen in Nederland * Uitg. Thomas Rap * 111 p * 17,90 € * ISBN 978 90 60056 86 8.***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *