862 De Maginotlinie – 't Scheldt

862 De Maginotlinie

Omdat tot vele jaren na de Tweede Wereldoorlog de forten militair en dus verboden terrein ble-ven, kon de natuur er zich immers ongeremd ontplooien en de bouwwerken bijna volledig opslokken. Zij kreeg bovendien de hulp van de Franse overheid die al geruime tijd bezig is zijn eigen ‘technologische hoogstandjes’ te laten verdwijnen door de ingangen onder bergen zand te verstoppen. Slechts een klein aantal van de kunstwerken zijn momenteel nog in gebruik door het Franse leger terwijl een aantal andere sinds midden jaren zeventig van vorige eeuw, op aandringen van plaatselijke verenigingen, opengesteld werden voor het publiek. Toch was de Maginotlinie – een fascinerend geheel van bunkers met indrukwekkende koepels en waarvan de bouw begonnen werd in 1928 om Frankrijk te beschermen tegen een mogelijke Duitse aanval – zonder meer het meest geavanceerde militaire systeem dat op dat moment bestond.Over deze nu stille getuige van het Franse aandeel in het militaire opbod tussen de twee wereldoorlogen schreef FrankPhilippart, bestuurslid van de Simon Stevinstich-ting en coördinator van de werkgroep Moderne Fortifciatie en die zich eerder al liet opmerken met een studie over Atlantikwall waarvan de bunkers nog gemakkelijk te ont-dekken zijn tijdens een wandeling langs de kust, een boek. Gedetailleerd en soms zeer technisch beschrijft hij daarin de ontstaansgeschiedenis van de Maginotlinie en de rol die ze gespeeld heeft tijdens het militaire treffen in 1940. In tegenstelling tot de gangbare opvatting dat de fortificatiegordel toen ‘faalde’ durft de auteur te stellen ‘dat hij wel degelijk goed gefunctioneerd zou hebben als de politiek hem niet onderuit gehaald had’. Het boek omvat meer dan honderd historische en actuele foto’s, siteplannen en bun-kerschema’s en is daarmee ongetwijfeld de meest complete gids over de Maginotlinie ook bedoel om, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, alle forten in het Franse landschap terug te kunnen vinden.FrankPhilippart * De Maginotlinie * Uitg. Lannoo * 487 p * 22,50 € * ISBN 978 90 20971 63 7.***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *