861 Bril – 't Scheldt

861 Bril

 

Hij reisde veel, o.a. naar Lutetia (3). Geleidelijk werd zijn kleurkeuze genuanceerder. Hij zag meer brood in blauw en hij wisselde de rode vrienden voor blauwe. Hij volgde de leider blindelings. Onze ridder pakte graag uit met zijn hobby: metsen. Hij noemde zich amateur-metselaar. Als ongebonden vrijemetselaar (4) kon hij zich ongebreideld uitleven in het bouwen van constructies die voor ons, leken, te ingewikkeld en te ondoorzichtbaar waren. Hij genoot want niemand wist wat hij allemaal kon en wat hij allemaal uitrichtte. Zijn ridder-status straalde af op zijn vrienden maar dat schiep problemen. Eén van zijn vrienden leefde van moorden, stelen en bedriegen. Deze verachtelijke man werd opgepakt door het gerecht en veroordeeld. Toen bekend werd dat die man vriendschappelijke en financiële connecties had met onze ridder vond ons onvolprezen gerecht het nodig ook een onderzoek in te stellen. Nu dat onderzoek afgelopen lijkt heeft men onze ridder in beschuldiging gesteld. Wat is dat voor flauwe kul? Hij heeft toch niet gemoord, geslacht, gevierendeeld of gecastreerd.Boer BavoN.B. Voor onze Waalse, Franse en Candese lezers geven wij hier de vertalende verwijzing van sommige woorden en begrippen.(1) Een ridder is een chevalier(2) Een steen is une pierre(3) Lutetia is la ville lumière(4) een vrije metselaar is een francmaçon***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *