860 Boek Phaedra – 't Scheldt

860 Boek Phaedra

Toen Edgar Tinel hem ontdekte en bereid bleek hem privé-les te geven, kon de jonge Ryelandt de hem door zijn moeder opgelegde rechtenstudies eindelijk laten varen. Hij zou in zijn lange en vruchtbare carrière evolueren van de laat-romanti-sche stijl die hij van zijn leermeester spontaan overnam naar meer impressionis-tisch aandoende composities. In de hier gekozen werken komt dit ook duidelijk uit de verf. Van zijn vroegste composities heeft de toondichter zowat alles zelf vernietigd, be-halve één fragment, het Adagio in fis, zijn opus 13, dat in 1895 tot stand kwam. Hij laat er de emoties de vrije loop, net zoals hij dat van Tinel geleerd had. Uit zijn rij-pere periode stammen het tweede strijkkwartet in f (1903) en zijn eerste pianokwin-tet in a (1901). De zestig al gepasseerd schreef hij op aanvraag een stuk op een oude Westvlaamse ballade Ach Tsjanne (1933). Zelf getuigt Ryelandt in zijn ge-schriften dat hij het niet wezenlijk vindt voor de voldoening die een kunstenaar kan genieten dat zijn werk ook wordt uitgevoerd en gesmaakt. Toch vermoed ik dat hij de inspanningen van Famaey om deze zeer aangename muziek van eigen bodem weer ten gehore te brengen zou appreciëren. De mooie uitvoering door Jozef de Beenhouwer, Joost Magerman en het Spiegel String Quartetstaat mede ga-rant voor de kwaliteit van het geheel.De cd – Phaedra DDD 92055 – met muziek van J. Ryelandt (is te bekomen via [email protected] De eerste uitgave was al uitverkocht op één maand tijd. Vanaf 15 mei is de cd opnieuw verkrijgbaar. Sterk aanbevolen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *