860 Boek Augustinus – Phaedra – Van Hanegem – 't Scheldt

860 Boek Augustinus – Phaedra – Van Hanegem

Daarover gaat ook dit boek, een verzameling van stukjes over kunst en kunstgeschiedenis, geschreven door iemand die door kennis en ervaring van wanten weet. Hij weet het volgens de uitgever allemaal om te zetten ‘in toegankelijke, aanstekelijke en inspirerende teksten’. Zo schrijft hij ergens over reliekarmen en argumenteert dat deze relikwiehouders niet zomaar de vorm van een arm hebben gekregen omdat er een stukje arm binnenin zit, maar vooral omdat die arm ook iets doet: hij toont iets, hij spreekt ergens over of, vooral nog, hij maakt een zegenend gebaar. Hoe Van Os dit nu weet? Hij heeft het op zijn beurt geleerd van Amerikaanse onderzoekers, geeft hij toe. Zo zie je maar dat ook grote specialisten toch nog elke dag kunnen bijleren van anderen. Om dat dan weer door te geven aan al wie interesse betoont.Ook is er een klein essay bij over Ilja Repin, de grote man van het Russische rea-lisme, die de auteur met een schok ontdekte toen hij in 1990 het Tretjakovmu-seum bezocht in Moskou. Hij kwam er plots oog in oog te staan met diens Onver-wacht. Het onverwachte weerzien van een man met zijn familie, die hem allang niet meer terug scheen te verwachten, wordt meteen aanleiding om over zijn eigen totaal onverwachte confrontatie met deze boeiende schilder te beginnen. Velemalen heeft hij getracht een Repintentoonstelling te organiseren, maar zon-der succes. Er staat niks van in, maar de grote tentoonstelling Bonjour Russland, die we hier hebben besproken nadat we ze in Dusseldorf waren gaan bekijken, moet hem toch wel met een beetje gezonde jaloezie vervuld hebben, zou je kunnen denken.En zo is er natuurlijk nog veel meer te zeggen over dit verzamelwerkje. Maar het komt er natuurlijk niet op aan alles hier al te verklappen, dat is duidelijk. Ik wil daar-om eindigen met een vraag omtrent de beweegredenen van Henk van Os en met hem van al wie kunst bij het grote publiek willen brengen. Het mag natuurlijk van mij en het is altijd leuk als je iemand door een bepaalde methodiek kunst kan leren ap-preciëren. Maar vandaag de dag lijkt het wel te moeten en dat is mij een brug te ver. Het is één van de dogma’s van onze hedendaagse maatschappij dat kunst er is om door allen gesmaakt te worden. Daarbij aansluitend – of misschien nog een brug verder, wie weet – heerst in bepaalde middens de overtuiging dat er geen Kunst met hoofdletter naast kunst met kleine letter bestaat, c.q. mag bestaan. Het demo-cratisme lijkt ook in het land der kunsten te hebben toegeslagen. Ik kan de gedachte niet van mij afzetten dat ook deze overigens charmante man niet helemaal immuun is voor dit soort opvattingen. Maar bij het lezen van zijn stukjes hoef je daar natuur-lijk helemaal niet aan te denken!H. van Os * Augustinus op het strand* Uitg. Balans * 300 p * 19,50 euro * ISBN 978 90 50186 66 7.
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *