860 Bij Boijmans Van Beuningen – 't Scheldt

860 Bij Boijmans Van Beuningen

Vanaf de oprichting hebben particuliere verzamelaars een belangrijke rol ge-speeld in de geschiedenis van het museum. Aan twee van hen dankt het muse-um zijn naam. De Utrechtse jurist Frans Jacob Otto Boijmans vermaakte in 1847 zijn kunstcollectie aan de gemeente Rotterdam. Dat was het begin van het muse-um. In 1958 verwierf het museum de collectie van de havenbaron D.G. van Beu-ningen. Dat was zo’n mijlpaal dat de naam van het museum werd veranderd in Museum Boijmans van Beuningen. Er zijn nog veel meer particuliere verza-melaars aan wie het museum veel te danken heeft. Hun verschillend geaarde belangstelling legde de basis voor de verscheidenheid van de collectie. En dankzij hun gedrevenheid bezit het museum nu als enige in Nederland schilde-rijen van Van Eyck, Titiaan en Rubens, Jeroen Bosch en Pieter Bruegel de Oude tot niemand minder dan Salvador Dalí. Daarnaast worden er geregeld tentoonstellingen georganiseerd, die voor de liefhebber ook steeds de moeite waard zijn. Zo zijn tot 25 mei e.k. zowel Vroege Hollanders te zien als Uit het goede hout gesneden. Dit tweede thema zet de verzameling bijeen die Jacques Schoufour zich heeft weten te vergaren, sa-men met zijn inmiddels overleden echtgenote Ingeborg Martin. Beiden ontwik-kelden zij een geweldige belangstelling voor middeleeuwse beeldhouwkunst. Hun collectie omvat een zestigtal beelden, niet enkel uit de Nederlanden, maar ook uit Noord-Frankrijk en Zuid-Duitsland. Heel veel materiaal komt trouwens van bij ons, zoals een notenhouten Kerstgroep die in de tweede helft van de 16de eeuw in een Antwerps atelier tot stand kwam. Schoufour, in zijn actieve jaren een zeer welvarend zakenman, geeft nu zijn hele collectie in handen van het mu-seum, dat zelf ook al over flink wat middeleeuws beeldhouwwerk beschikte. Vele stukken maakten ooit deel uit van altaarretabels. Ze waren bedoeld voor de ere-dienst of voor privédevotie. Het realisme in de weergave van de details gaat sa-men met het hemelse aureool dat de onderwerpen meteen uitstralen. De ten-toonstelling werd vorm gegeven door de Armeens-Turkse kunstenaar Sarkis, die de beelden opstelde midden een woud van neonverlichte kruisjes.  Vroege Hollanders gaat dan weer over de schilderkunst van de late middeleeu-wen in de Noordelijke Nederlanden, meer bepaald in een aantal Hollandse ste-den. In Vlaanderen waren op dat moment de Vlaamse Primitieven actief, waar-voor we nu nog steeds wereldberoemd zijn. Bij onze Noorderburen werden toen niet zulke hoge toppen gescheerd, maar toch werden met name steden als Delft en Haarlem belangrijke centra. De kunstenaars werden beïnvloed door hun zui-delijke buren, maar ontwikkelden toch ook een geheel eigen stijl, vooral geken-merkt door eenvoud en rust. KERSTGROEPHeel typisch is bij voorbeeld De Heilige familie bij de maaltijd van de hand van de Meester van de Brunswijkse diptiek (1495), waarin alles een typisch interieur uit het Holland van die tijd laat zien. Alle werken komen uit de late 15de en de vroege 16de eeuw en gaan van de nog echt middeleeuwse Geertgen tot Sint Jans tot Lucas van Leyden, bij wie de renaissance al stilaan doorbreekt.Heilige FamilieDe reden waarom deze tentoonstelling precies nu werd opgezet is dubbel.  Enerzijds is de jongste tijd flink wat onderzoek gedaan naar deze vaak onbekende meesters, die het meestal moeten doen met een noodnaam (‘de meester van …’) en van wie zo goed als alles nog steeds vraagtekens oproept. Anderzijds kwam deze expositie ook maar tot stand omdat ze in Rotterdam tijdelijk wat vroege meesters uit het Amsterdamse Rijksmuseum in bewaring hebben, waar men volop aan het ver-bouwen is. Een paar bruiklenen uit Frankrijk, Duitsland en de VS maakten het geheel rond. Ter omkadering worden daarenboven flink wat gebruiksvoor-werpen uit dezelfde periode getoond alsook een educatief filmpje, dat best de moeite is. Het museum bevindt zich in het centrum van Rotterdam en is van het Centraal Station uit te bereiken met tram 7 en 20. Beide tentoonstellingen gaan nog door tot 25 mei. Meer info op www.boijmans.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *