859 Even-naaste – 't Scheldt

859 Even-naaste

PROF. DR. BOB SMALHOUT     Onze dank aan Prof. dr. Bob Smalhout en de krant De Telegraaf om de toelating tot overname van de column, verschenen op 24 april 2008.***Een goed woord vindt een goede plaats***NA ROME, LONDEN     In Rome kwamen bij de zopas gehouden gemeente-raadsverkiezingen de niet-linkse partijen als winnaars uit de stembusgang. Het gevolg is dat de linkse burgemees-ter vervangen wordt door een rechtse. Maar niet alleen in Rome werd de linkse burgemeester weggestemd. In Londen was men de extreem-linkse Ken Livingstone zo beu als kou pap. De Labourpartij leed in gans Engeland haar ergste nederlaag sinds 40 jaar.De deelnemers aan de Olympische Spelen in Londen in 2012 zullen welkom geheten worden door de conservatieve Tory-burgemeester.Men kijkt met belangstelling al uit naar Antwerpen en ook Amsterdam waar het hoog tijd wordt dat er eens een an-dere dan een socialistische burgemeester het beheer zal voeren over die steden. ***Men moet geen toren bouwen zonder eerst de kosten te berekenen ***HET VERSCHIL     In Antwerpen had MarianneKnockaert de functie van veiligheidsadviseur van de Stad Antwerpen. Zij was de recht-streekse ondergeschikte van de burgemeester. Zij vertegen-woordigde de Stad Antwerpen in het Federaal Veiligheids-overleg. Bij het aantreden van de nieuwe burgemeester mocht mevrouw Knockaert die functie niet langer bekleden. Patrick Janssens verkoos een Brusselse federale politie-agente, iemand die het woord ondergeschikte tot in het bed uitoefende. En bij hem ging inwonen. Marianne Knockaert werd bedankt voor niet-gepresteerde bedfuncties. Sabine Steels promoveerde van gewoon korporaaltje tot generaal: zij nam namens de burgemeester en de Stad Ant-werpen deel aan het overleg in het Federaal Veiligheidsco-mite. Daar stelde men echter vast dat zij volstrekt onbe-kwaam is en niets zinnigs te zeggen heeft. Om die reden werd zij aanvankelijk bijgestaan door de hoofdcommissaris van politie, maar toen zij toch nog haar mond open deed werd dat haar nadrukkelijk verboden. Een olijkerd stelde voor haar een Denksportpuzzel ‘Cate-gorie Beginnelingen, uiterst eenvoudig’ te schenken  zodat zij haar tijd zinvol zou besteden. Dat de Antwerpse socialisten het misbruik van vertrouwen dat Dolf/Patrick Janssens aan de dag legt nog steeds dul-den roept ernstige vraagtekens op. In Rome en Londen kennen ze de gevolgen. *** Geen vlees zonder benen***DE GUCHT     Niet alleen over Kongolese potentaten heeft Karel de Gucht een uitgesproken mening. Ook over de Antwerpse Open VLD neemt hij geen blad voor de mond, erger: hij durft die zelfs op papier te zetten. In een ongezouten taal heeft hij de Antwerpse afdeling gewaarschuwd dat het roer moet om-gegooid worden. Een schepen die gedurende twee maanden weg is: dat kan niet. ‘Het woord Open van ‘Open VLD’ verwijst naar de open geest in de partij en niet naar het voortdurend openen van de benen’, opperde een liberaal van de oude stempel op de laatste plaatselijke partijbijeenkomst.‘Hebt gij dat ook gehoord?’, vroeg Bart Somers in het oor van Annick de Ridder…***Een rotte appel bederft de hele mand***ALCOHOLCONSUMPTIE     De Antwerpse afdeling van het LVSV vergadert regelma-tig in het studentencafé Het Waagstuk aan de Stadswaag. Studenten en cafébezoek zijn historisch met mekaar verbonden en de Antwerpse groentjes, pardon blauwtjes, komen er rond voor uit. Zo stond op hun ‘laatste uitnodiging van dit academiejaar voor de Algemene vergadering, woensdag 07 mei, vanaf 20u: Het aansluitend cafébezoek met consumptie van onverantwoorde hoeveelheden alcohol niet uitgesloten’.Zij moeten zeker schepen Ludo van Campenhout voor zo’n bijeenkomst uitnodigen. Als die in Antwerpen is tenminste. ***Meer zijn er dood gedronken dan in de zee verdronken***ZATTE FLOR     Vlaams minister BertAnciaux neemt het op zijn web-log op voor Vlaams parlementslid FlorKoninckx die bij een alcoholcontrole in Limburg tegen de lamp liep en sindsdien door zowel critici als grappenmakers op de korrel wordt genomen. Volgens Anciaux is niemand onfeilbaar. Dat geldt natuurlijk in de eerste plaats voor de minister zelf die zoals altijd tegen de publieke opinie oproeit. Al eens gedacht wat er zou zijn gebeurd mocht ‘zatte Flor’ een dodelijk accident hebben veroorzaakt, Bert?C.A.***Uitvaart, zuipvaart***MICHEL NIHOUL     In het Nederlands kreeg het boek van Michel Nihoul de titel ‘Slaap zacht’, in het Frans ‘Taisez-vous Nihoul’. Katelijne zal voor ons het boek lezen en bespreken, maar nu reeds vestigen wij uw aandacht op de passage in het boek waarin Nihoul vermeldt dat Eddy Merckx een regel-matige bezoeker was van een bekend hoerenkot. ‘Ik euh vergezelde euh vrienden euh en dronk er euh alleen bier euh en het was er heel euh vuil’, verweerde Merckx zich in Het Laatste Nieuws. Wij hoorden ooit al betere uitvluchten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *