859 Boek Thuis in Gouden Eeuw – 't Scheldt

859 Boek Thuis in Gouden Eeuw

Namen van Hollandse schilders uit de ze-ventiende eeuw die ons zeer bekend in de oren klinken zijn Rembrandt, Johannes Vermeer en Frans Hals. Zij werkten voor de Hollandse elite of het stadhouderlijk hof en waren uitzonderingen. Naast deze kopgroep waren immers honderden andere schilders actief die samen een enorm aantal schilderijen vervaardigden. De schattingen hieromrent lopen in de miljoenen. Schilderijen waren dan ook de gewoonste zaak van de wereld: de schilders werkten voor een eigen publiek, een koperspubliek dat, net als zijzelf, afkomstig was uit de kleine burgerij. Iedereen wilde toen een schilderijtje aan de huiskamermuur: het was niet duur maar de schilders verdienden wel een goede boterham mits er flink werd doorgewerkt. De onder-werpen die aan bod kwamen waren zeer uiteenlopend: portretten, landschappen, historiestukken, stillevens en genrestukken, allegorieën, jachttaferelen, architectuurstukken, stadsgezichten, keu-kenstukken, tronies, anonieme figuren, naakten en dieren…

De Rusche verzameling spitst zich toe op het peloton van deze vergeten namen, talloze kleine meesters en vergane glorie. Kunstenaars die destijds aanzien genoten, maar nu een anoniem bestaan leiden.

Over de eerder vermelde ‘elitegroep’, die slechts het topje van een reusachtige ijsberg vormde, gaat ‘Thuis in de Gouden Eeuw’ dan ook niet.

Toch is wat de lezer/lezeres in het boek getoond wordt van hoge kwaliteit en zeker het bekijken (bewonderen) waard. In de begeleidende teksten wordt breedvoerig uitgelegd hoe het kunstbedrijf in Nederland werkte in de zeventiende eeuw. Een fraaie uitgave.

Marina Aarts (en anderen) * Thuis in de Gouden Eeuw * Uitg. Waanders * 144 p * 24,95 € * ISBN 978 90 400 8504 8.

***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *