ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1309 Act I – 't Scheldt

1309 Act I

Brief aan de burgemeester van Antwerpen

Geachte Heer Burgemeester,

De stad is dan ook Uw enige bevoegde gesprekspartner inzake deze problematiek. Uiteraard is dit convenant afgesloten tussen de Stad Antwerpen en Casinouitbaters, doch met de negatieve gevolgen voor eigenaars, uitbaters en de huurders werd er zeker geen rekening gehouden, en er was ook nooit enige vorm van overleg met eigenaars, huurders of belanghebbenden. Zoals reeds aangehaald in mijn vorige mail, was deze beslissing de doodsteek voor de alreeds in moeilijkheden verkerende betere Horecazaken in de Statiestraat en de Breydelstraat. Ook zal de zoveelste vernieuwing van het openbaar domein, aangekondigt door Schepen Kennis, uiteraard niets kunnen veranderen aan de teloorgang van deze 2 straten indien de bestaande aangehaalde zaken, gewoon op de benedenverdiepingen kunnen blijven verdergaan. Het bredere publiek mijdt vandaag de Statiestraat en de Breydelstraat wegens de Casino’s, lunaparken en sexwinkels. De bestaande Horeca was in 2000 , toen het convenant in alle stilte werd afgesloten, zich zeker niet bewust van de gevolgen die deze ( GEHEIME ) overeenkomst tussen de Stad Antwerpen en de Casino’s op de bewuste handelspanden zou hebben.

Mijnheer de Burgemeester, wat nu met de waardevermindering en huurschade van mijn pand in de Breydelstraat 25 en kan ik bij de Stad Antwerpen mijn schade claimen? Dezelfde Stad Antwerpen die ondanks de meer dan 600 bezwaren die ik op 5 Mei 1994 aan het College bezorgde en ook symbolisch in de Vrijheidsboom tegenover het Stadhuis bevestigde, gaf op dezelfde 5 Mei toch toestemming om horeca en kleinhandel toe te laten op Metropolis. Enkele weken later begon het faillisementen te regenen,met de toenmalige Fouquets als eerste,gevolgd door Hulstkamp. Zou de Stad Antwerpen het convenant niet beter aanpassen, door de Casino’s en het hele sexgebeuren naar de bovenverdiepingen te doen verhuizen? Op die wijze zouden de benedenverdiepingen terug een deel kunnen worden van het openbare domein en weer door het bredere publiek kunnen worden herontdekt. Deze straten zouden zodoende ook niet langer voor overlast en de verdere leegloop van de bewuste straten zorgen. Zeer waarschijnlijk zal elke handelaar, zelfs dezen op de bovenverdiepingen aanzienlijk meer bezoekers kunnen krijgen gezien het meer openbare karakter van Statiestraat en Breydelstraat .

‘De kansspelwet legt geen minimumafstand op ten overstaan van toeristische trekpleisters, noch is er een beperking inzake oppervlakte’.”

Toch vraag ik me vandaag weer af of deze kansspelkommissie voldoende rekening hield met de aanwezigheid van het Koninklijk Atheneum, een boeiende kleurige multiculturele school met meer dan 50 nationaliteiten en met 556 leerlingen.

Beleefde groeten Marc Vogels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *