1307 Even – 't Scheldt

1307 Even

 

HUBERTUSHubertus kwam uit een voorname familie. Hij werd in 705 tot bis-schop van Tongeren-Maastricht benoemd., maar verplaatste de bisschopszetel later om veiligheidsredenen naar Luik. Hartstoch-telijk heeft hij in de Belgische Ardennen het evangelie verkondigd. Hij is in 727 overleden. Zijn verering nam een hoge vlucht in de negende eeuwx, toen ook de legende van zijn bekering gestalte kreeg: tijdens een jachtpartij stuitte hij op een hertenbok met een kruis tussen zijn geweitakken.
Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books.***Daar zijn twee heren dood: Noeneslaap en vesperbrood. Daar zijn drie nieuwe in ‘’t land: Zuipneuze, druipneuze en klappertand***VOLKSWEERKUNDE     Op Sint-Carolus vochtig weer?Sneeuwbuien volgen keer op keer.
Bron: Het kalenderweerspreukenboek Uitg. Davidsfonds***Als het bed scheurt, verstuiven de pluimen***DE IMMER VULGAIRE GOEDELE     De vulgariteit, het platte, gemene gedoe van Goedele Liekens is grenzenloos. Juist daarom is zij zo gegeerd bij de VRT.
Bart de Wever had zich voorgenomen om grote kuis te houden in dat vulgair kot. Maar ‘tussen droom en daad, staan wetten in de weg en praktische bezwaren…’.
En een politieker die iets belooft…Sinjoor***Men moet de voeten niet verder steken dan het laken***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *