ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1306 Lezers – 't Scheldt

1306 Lezers

LEZERSRUBRIEK EB U KIEST

Geachte

Dat Filip Joos lid was van de “RTV Rode Armee Fraktion” dat wisten we al en dat is zijn goed recht.
Dat hij zijn gedachtegoed aan ons wil opdringen via een door ons allen betaald kanaal zijnde  de VRT kan niet door de beugel. Dat de overbetaalde basketters een knie op de grond zetten om te reageren tegen Trump kan mij geen fluit schelen, wat ze met hun stemrecht doen raakt mij ook niet.

Maar ik wil niet door Filip Joos aangezet worden om hetzelfde te doen, die moet zich beperken tot commentaar over voetbal. Hebt ge dat goed begrepen Mijnheer Joos of ligt de doorbraak van AFD u nog op de maag? M Strobbe.

*

Geachte redactie, Mijn voorstel. Koning onbenul: Tom Meeus (sp.a) omdat hij in sinterklaas gelooft en denkt de volgende burgemeester van Antwerpen te worden.

Koningin troela: Karin Temmerman (sp.a) omdat ze er de perfecte fysiek voor heeft. Roger B.

*

Geachte Heer Hoofdredacteur, Hier mijn score : Koning Onbenul 2017 Jos Geysels

N.a.v. 40 jaar Vlaams Belang zei deze ex-Agalev-man dat men over alles kan praten, behalve over het gelijkheidsbeginsel.
De vraag of er sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel is evenwel in zeer hoge mate een politieke kwestie. Het is de vraag naar het redelijk verantwoord zijn van een ongelijke behandeling. Is het redelijk verantwoord dat alleen mannen legerdienst moe(s)ten doen?
Het antwoord op die vraag kan en moet aanleiding geven tot een politiek debat. Jos Geysels is Koning Onbenul 2017. Hij is niet waardig dat één kiezer op hem zijn stem uitbrengt. Hij is niet waardig dat één televisiezender hem maar één woord voor de camera laat zeggen. Hij vervuilt het maatschappelijk debat. Met zijn geestelijke onbenulligheid.

Koningin Troela 2017 Elke Sleurs

Drijvende kracht achter de nieuwe transgenderwet, die de vrije keuze van geslacht mogelijk maakt, heeft zij een wet in de steigers gezet die een kaakslag is voor iedereen die militaire dienstplicht vervuld heeft. Later, wanneer deze militieplicht weer zal worden ingevoerd, zal iedereen daaraan kunnen ontsnappen door een eenvoudige verklaring op het gemeentehuis.
Een vrouwelijke politieagente, die zich man verklaard heeft maar het voorkomen van een vrouw behouden heeft, zal vanaf nu dus mannen kunnen verplichten om zich voor haar/hem uit te kleden. Met de zegen van Elke Sleurs.

Luc Lamine

*
Koningin Troela: Maggie De Block. Patiënten zijn boos, ouders van zieke kinderen zijn boos. Verplegers en dokters en heelder ziekenhuizen zijn boos. Dus is haar nominatie waarschijnlijk de laatste kans om de kroon nog te grijpen. L.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *