ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1305 Hfd – 't Scheldt

1305 Hfd

… De tv-rechter zwakte het bedrag af tot 500 euro. De gewraakte foto was van… een beschuit met muisjes, een oer-Hollandse manier om een baby aan te kondi-gen.Terug naar België, Antwerpen en ’t Scheldt. In april 2011, nummer 999 (omgedraaid het duivelsgetal 666) verschenen foto’s van onder anderen Guy Verhofstadt die Khadaffi een warme (want nog levende) en vleiende (want opportunistische) handdruk geeft.Hoewel ’t Scheldt verkeerdelijk geen credit vermeldde, kwam Filip Van den Putte, naar eigen zeggen en schrijven ‘advocaat en master in de fiscaliteit’, erachter dat het beeld toebehoort aan zijn ‘opdrachtgevers’, zijnde het persagentschap Belga. Belga zou hierdoor schade hebben geleden ten bedrage van 1 575 (jawel: duizendvijfhonderdvijfenzeventig) euro!Wij citeren:Gemiste licentievergoedingen: 600 euro (alsof er nog duizenden aanvragen zijn voor een beeltenis van de wijlen Libische leider).Vergoeding morele schade: 600 euro (Belga lijdt zogezegd imagoschade, maar de enige die – terecht – op de teen zou kunnen zijn getrapt is de fotograaf die steeds anoniem blijft).Reeds gemaakte kosten: 125 euro (Briefomslagen van handge-schept papier?Een zilveren kaderke om de foto in terug te sturen?). Dossier- en aanmaningskosten: 250 euro (niet uitzonderlijk voor advocaten die een riant ereloon aanrekenen per halfuurtje).Permission Machine is ook een dwaze Perfide Machien, want het systeem houdt geen rekening met een belangrijk gegeven, namelijk de oplage van het medium waarin een foto wordt gebruikt en het officiële Sofam-tarief…… In 2010 publiceerde een modemagazine van een krant met een oplage van tienduizenden een cover en een kleinere foto van de inmiddels overleden topfotograaf Marc Lagrange. Prijs: 300 euro voor beide… En, oh ja, op die foto’s stond Vlaams topmodel Elise Crombez en geen blauwe politicus met konijnengebit die maar al te graag in de spotlights staat.Meester Filip Van den Putte wil ’t Scheldt ten onder laten gaan. Maar gedenk: wie een put graaft voor een ander…Homo Criticus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *