1305 Act II – 't Scheldt

1305 Act II

ACTUEEL IIMr. H. C.Gulzige fotograaf!Er is heel wat te doen over de ietwat ranzige manier waarop een vrij onbeduidende vennootschap allerlei gelden tracht los te krijgen van niets vermoedende schrijvers omwille van het publiceren van bepaalde foto’s. De geportretteerde weet van niks, de fotograaf misschien wel, maar in ieder geval worden vrij hoge bedragen geëist. Politici zijn een gewild slachtoffer van deze praktijken, al ondervinden zij er meestal geen financieel nadeel van. Één keer was het toch anders.De uitstekende psychiater en politicus Jef Valkeniers moest bij één of ander verkiezing over een foto beschikken voor zijn publiciteit. Zoals nogal wat politici destijds was hij er niet erg op uit om te poseren voor allerlei fotografen vandaar dat hij dan maar een vroeger genomen pasfoto gebruikte om aan zijn potentiële kiezers toch duidelijk te maken dat hij kandidaat was, iets wat meestal tot een goed resultaat leidde. Een brave reclamejongen maakte hem er attent op dat hij eigenlijk die foto ook nog kon uitvergroten en kon gebruiken op een, weliswaar kleine, affiche. Zo gezegd, zo gedaan, Jef liet de affiches drukken en kreeg tot zijn zeer grote verbazing na enige tijd een aangetekende brief van de fotograaf, die ooit, met één of andere toestelletje de pasfoto had gemaakt. Deze fotograaf eiste een auteursrecht omdat zijn “werk” nu gebruikt werd voor andere doeleinden dan een loutere pasfoto. Uiteraard ging Jef daar niet op in, maar om een lang verhaal kort te maken, er volgde een procedure en, indien ik mij niet vergis, heeft Jef inderdaad moeten betalen?
Eigenlijk is dit toch een volstrekte vertekening van het intellectuele recht en het auteursrecht. Immers op de foto staat enkel de bewuste politicus, het portretrecht zou hij zelf daar voor kunnen opeisen, auteursrecht van het voorwerp enkel zijn vader en zijn moeder.
Fotografen komen dan met een fictie alsof het een bijzondere prestatie zou zijn om een foto te maken, het bewijs daarvan leveren ze niet. Droevige mentaliteit! Jef heeft nog lang en met veel succes in het parlement gezeten, of de fotograaf nog veel politici heeft mogen fotograferen betwijfel ik.Mr. H.C.***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *