ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1304 Homo Crit – 't Scheldt

1304 Homo Crit

.. en rode zijde zich dra in deugddoend stilzwijgen zouden gaan hullen, maar niets blijkt minder waar. Deze klaagzangers over racisme en discriminatie richten dezer dagen hun in venijn en gif gedrenkte tweets op het woordgebruik van hun aartsvijanden. En zo wordt de lijst van censuurwaardige woorden hoe langer hoe langer.Neem nu ‘significant’. Toen binnenlandminister Jan Jambon verklaarde dat een significant deel van de moslimgemeenschap op straat danste om de aanslagen op de luchthaven en de metro te vieren, leek het in de media dagenlang alsof significant hetzelfde betekende als 99,9 procent. Sindsdien komt het woord ‘significant’ niet meer voor in de pers. Misschien eens een keertje in verband met luchtvervuiling of sluikstort, maar zeker niet in verband met terrorisme of haatpreken.En nu heeft staatssecretaris Theo Francken het (haram)spek aan zijn been. Met één scheet – excuseer: tweet – over het opkuisen van illegale zootjes ongeregeld die wildkamperen in het Brusselse Maximiliaanpark en het Noordstation, heeft hij de linkse banbliksems van de social media over zich afgeroepen.Mensen opkuisen? Ranzig, intriest, degoutant, zo werd gereageerd op zijn 140 lettertekens. ‘Ik kuis geen mensen op, ik kuis problemen op,’ stribbelde Francken nog tegen, maar de perceptie blijft: voor Francken is het opkuisen van mensen en rommel hetzelfde.Homo Criticus vraagt zich wel af wie het vuilnis zou willen verzamelen, nadat deze gelukzoekers dankzij de multiculti menslievenden in hotels zouden worden ondergebracht of naar het Beloofde Brittannië verscheept. Hoe dan ook: ‘opkuisen’ staat voortaan op de zwarte lijst. Het enige wat u ongestraft mag opkuisen, is uw mailbox.

Onder het typen van dit stukje is het Homo Criticus ter ore gekomen dat nu ook ‘Thuis’ een te censureren woord is. Althans op VTM. De naam van de met Familie concurrerende soap wordt tijdens een reclamespotje voor een tv-blaadje ‘gebiept’ alsof het om godslastering ging.Een en ander noopt Homo Criticus tot volgende taaloefening. ‘Toen de staatssecretaris de drankblikjes en frietbakjes van de vluchtelingen met vrijheid van godsdienst en meningsuiting wilde smurfen, wees de binnenlandminister hem erop dat een gesmurft deel van de smurfengemeenschap stond te smurfen om een aantal van hen te ronselen voor de grote smurf tegen de ongelovigen. Inmiddels doen Eén en Canvas hun stinkende best om in de soap Smurfbarak en de reeks A-smurf in Europa van Jan Leyers aan te tonen dat het van rechts naar links te lezen smurfenboek even vreedzaam is als de Dikke Van Dale’.Arme smurfen. Arm smurfinnetje…Homo Criticus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *