ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1304 Actueel A. Mandels – 't Scheldt

1304 Actueel A. Mandels

… Tot 1 september had de kandidaat ondernemer nog wel zo’n attest nodig. Om de basiskennis bedrijfsbeheer te bewijzen, volstond het in het bezit te zijn van een diploma hoger onderwijs of een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer behaald in ofwel de derde graad van het secundair onderwijs ofwel het secundair volwassenenonderwijs ofwel bij de centra voor middenstandsopleiding of via een examencommissie van een gemeenschap of federale overheidsdienst.Deze vereisten behoren met één pennentrek tot het verleden want volgens minister Muyters is het attest een onnodige drempel die sommige getalenteerde mensen tegenhoudt om met een zaak te starten.Toeval of niet maar het overgrote deel van de asielzoekers, economische gelukzoekers en vluchters beschikt niet over een dergelijk diploma of attest.Is het daarom dat er beslist werd om deze ingebouwde veiligheidsdrempel die onze economie en sociaal zekerheidsstelsel moet beschermen tegen desperado’s en beurzensnijders, op te heffen?We zouden kunnen stellen dat volgens de doctrine Muyters deze personen van nature over bepaalde kwaliteiten beschikken die hen in staat zullen stellen zich in onze Westerse economie te handhaven. Verder denkend zou men kunnen concluderen dat de doorsnee Vlaming nooit bekwaam genoeg geacht werd om een bedrijf op te starten tenzij mits voorlegging van een diploma of certificaat. Van paternalisme en vooroordelen gesproken!Wanneer legt UNIZO klacht neer bij Unia?Zou het kunnen dat minister Muyters het besef niet heeft of onwetend is over de gevolgen die deze maatregel zal teweeg brengen? Of verzwijgt hij die met opzet?De gevolgen van deze maatregel zijn voorspelbaar: onze steden en dorpen zullen een fikse aanwas te verduren krijgen van nog meer imago verlagende winkeltjes.Dit zal dan weer de verdere verloedering van hele buurten in de hand zal werken. Schijnzelfstandigen kunnen in recordtijd bedrijfjes oprichten, bergen schulden maken, de activa en de voorraad ‘wegmaken’ en dan de zaak over kop laten gaan zonder dat de BTW, belastingen en sociale zekerheid één eurocent ontvangen hebben.M.a.w. het aantal faillissementen zal flink toenemen en de inkomsten voor de immer geldhongerende overheid zullen in verhouding dalen.Is dit dan de z.g. ‘Kracht van verandering’ waarover de N-VA de mond vol had?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *