ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1303 Hfd – 't Scheldt

1303 Hfd

wordt nog steeds vergund door de Vlaamse overheid. Lankmoedig heeft de minister van Dierenwelzijn (sic), ervoor gezorgd dat de gewijzigde wet die dergelijke middeleeuwse praktijken verbiedt, nog niet onmiddellijk van kracht werd. Vermoedelijk om de schapen ter wille te zijn, heeft de N-VA minister een overgangsperiode ingesteld waardoor er pas volgend jaar officieel een verbod op onverdoofd kelen van dieren van kracht zal worden.Onder impuls van huidig lokaal spa.-voorzitter Tom Meeuws (ooit nog kabinetsmedewerker van Agalev schepen Chantal Pauwels, en nadien tot 2015 directeur bij De Lijn in Antwerpen) werd vzw islamitisch offerfeest Antwerpen opgericht om zich daarop voor te bereiden. De vereniging heeft tot doel ‘het organiseren van slachtingen volgens religieuze ritus in een erkend slachthuis of een tijdelijk erkende slachtplaats waar commerciële, particuliere slachtingen en slachtingen in het kader van de religieuze ritus kunnen plaatsvinden’. De zetel van de vzw is sinds kort gevestigd in de Slachthuislaan nr. 19 te 2060 Antwerpen.Vreemd dat deze vereniging ter verdediging van de barbarij (wat het onverdoofd kelen van schapen blijft) gefaciliteerd wordt door de Stad Antwerpen via het Buurtsecretariaat Berchem. Wie contact wil opnemen met islamitisch offerfeest Antwerpen kan dat via Burgerplatform Statielei (sic) Nr 5 -2600 Berchem. Hoe hypocriet de islamisten zijn wordt al snel duidelijk bij een bezoek aan hun website. (http://offerfeestantwerpen.be).

Enerzijds stellen zij hun religie boven de wet: ‘We willen als gemeenschap een slachthuis uitbaten om onze verplichting jegens Allah mogelijk te maken. Het slachten zal volgens de islamitische voorschriften onverdoofd …gebeuren’.Anderzijds leest men onder de rubriek Dierenrechten-en-islam ‘Dieren hebben een reeks fysiologische en psychologische rechten (Abdul Majid Katme, voorzitter van de Britse islamic medical association) zoals het recht op:…Geen slagen, wreedheden en ruwheden te moeten ondergaan;Individuele behandeling met volledig respect voor het lichaam.Aan iemand die zijn mes aan het scherpen was in het bijzijn van het dier, zei de (de pedofiele A.M.) profeet: ´Ben jij van plan het dier twee keer te doden? Eén keer door je mes te scherpen terwijl het dier het ziet, en een keer terwijl je de keel oversnijdt?´ (Al-Furu Min-al-Kafi Lil-Kulini) ‘een goede daad voor een dier, is zoals goed als een goede daad voor een mens, terwijl een daad van wreedheid tegenover een dier, zo slecht is als een daad van wreedheid tegenover een mens’. (Mishkat al-Masabih)”Tot zover deze inconsequenties in het kabbalistisch kwadraat die nu eenmaal eigen zijn aan de islam. Zoals het spreekwoord stelt: Luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden!De zoektocht naar de motieven en de drijvende krachten achter dit initiatief brengt ook de nauwe betrokkenheid aan het licht van ene Brahim Bairi die op de website van de dierenbeulen vermeld wordt met het toevoegsel De Lijn. Waarom De Lijn gelinkt wordt aan een islamitische slachtplaats is onduidelijk. Dat moeten ze zelf maar uitzoeken, maar politiek correct is het zeker niet.Deze Brahim Bairi is een bezig baasje geboren in Marokko op een niet nader te bepalen dag of maand van het jaar 1973… Naast zijn engagement in het Burgerplatform van de vzw islamitisch offerfeest Antwerpen, blijkt hij ook voorzitter te zijn van de vzw Marobel gevestigd op zijn eigen domicilie in de Guldensporen-straat te Borgerhout. Naast voorzitter Brahim zijn er o.a. nog drie andere leden van de Bairi clan bestuurder van deze vzw. Marobel is een vereniging die opgericht is door tweede en derde generatie ingeweken Marokkanen uit de Rif. De vereniging zegt mensen te helpen door projecten en coöperatieven op te starten in hun land van oorsprong. Met deze doelstelling vooropgesteld heeft de vzw een som van 8 000 euro losgeweekt van de Stad Antwerpen uit het budget ontwikkelingshulp.De vzw Marobel stelt binnen een bestaande coöperatie in Kebdana de olijfteelt verder te willen uitbouwen. Kebdana is een havenstadje met een bevolking van 7 580 personen, gelegen in de provincie Nador dat deel uit maakt van het Rif gebied in Noord-Marokko. Volgens de intentieverklaring van de vzw zou er nauw samengewerkt worden met Ormvam (Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Moulouya ). Deze lokale afdeling van het departement landbouw van de Marokkaanse overheid kon echter geen duidelijkheid bieden over deze coöperatie. Blijkt dat deze coöperatie slechts bestaat uit zeggen en schrijven 5 huishoudens. Toeval in het spel of niet maar de voorzitter van de vzw Marobel Brahim Bairi werd geboren in hetzelfde (Ras)Kebdana.Om met een persiflage op een bekende maar ondertussen bestofte verkiezingsslogan te sluiten: Eigen familie eerst?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *