ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1301 Ephi – 't Scheldt

1301 Ephi

In een actieplan van 21 punten over vluchtelingen en migranten (de paus wil geen grondig onderscheid tussen beide categorieën maken) richt Franciscus zich tot regeringen. Misschien is dit de reden van de beperkte echo van zijn aanbevelingen: door zich steeds meer als een politicus en niet primair als kerkleider te gedragen, wekt Franciscus een zekere irritatie die alleen het respect voor zijn functie kan temperen.

Maar er is meer. Het pauselijke actieplan werd op 21 augustus gepubliceerd en bevat als een van de voornaamste punten (punt 5) een ongemakkelijke zin: ‘Persoonlijke veiligheid en waardigheid moeten altijd voorrang krijgen op de nationale veiligheid’.

Als je deze stelling enkele dagen na de moordpartij op de Ramblas van Barcelona de lucht in stuurt, kun je verzekerd zijn van gemengde reacties of een gênant zwijgen. Vertel dan de slachtoffers en nabestaanden van het uitheemse terrorisme in Europa dat ze, met alle risico’s van dien, de nationale veiligheid ondergeschikt moeten maken aan de individuele veiligheid van migranten, vluchtelingen en asielzoekers.
Als een politicus dit zou beweren zou hij als krankjorum worden gezien en onder pek en veren worden bedolven. Doek dan alle Europese inlichtingendiensten gelijk op. Ook vraagt Franciscus om illegalen niet op te sluiten en terug te sturen. De paus wil dat ‘migratie wordt erkend, niet als een nieuw fenomeen, maar als een natuurlijke menselijke reactie op crisis en het bewijs dat ieder mens streeft naar geluk en een beter leven’.

Hij spreekt zich uit tegen assimilatie die tot ‘het vergeten van zijn eigen identiteit leidt’. En ook is hij een voorstander van een politiek van ongebreidelde gezinshereniging (punt 18): ‘Inbegrepen grootouders, broers, zussen en kleinkinderen, dit zonder het stellen van economische eisen’.

Geen achtertuin

Het moet duidelijk zijn: de paus is een immigrationist (zie de Taalbank voor uitleg over dit woord), die voorstander is van een onbeperkt toelatingsbeleid in Europa. Daarbij vraagt hij zich geen moment af of de autochtone Europese bevolking gelukkig zal zijn met een invasie van zijn grondgebied van ‘naar geluk strevende mensen’. Maar kan dit punt een zorg voor hem zijn? De paus is een Zuid-Amerikaan met Italiaanse wortels. Hij werd in Buenos Aires geboren en leefde bijna zijn gehele leven in Argentinië. Zoals bekend kent dit land geen achtertuin (Afrika, Midden-Oosten) met een ongekende bevolkingsexplosie. Naar Argentinië varen geen opblaasboten met duizenden migranten uit heel Afrika.

In de Franse krant Le Figaro (rechts, katholiek) werd Franciscus zaterdag door een columnist beschuldigd van ‘irrealistische gulheid die zijn egoïsme onthult’.

Mij lijkt het zinnig dat de paus de woorden van Jezus herleest: ‘Geef terug aan Caesar wat Caesar toebehoort en aan God wat God toebehoort’.

De versmelting tussen politicus en kerkleider mag best beperkingen kennen zoals de scheiding van kerk en staat beoogt.

*

Wij danken Sylvain Ephimenco en Trouw voor de toelating tot overname.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *