ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1298 Act II Rammer – 't Scheldt

1298 Act II Rammer

… de ‘chique bak’ waarmee deze jonge man zich graag liet opvallen. Dat het simpelweg om een firmawagen ging, drong niet door tot de nieuwe partijvoorzitter.

Vanuit die positie als lid van het partijbestuur timmerde Van Lommel verder aan zijn eigen weg en opgang in het VB.
Toen Tom van Grieken in oktober 2014 werd verkozen tot VB-voorzitter, nam Van Lommel met graagte diens plaats in als nationaal voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren(VBJ). Na de verkiezingsnederlaag van 25 mei 2014 engageerde Van Lommel zich in voluntariaat om de partij bij te staan met al zijn ervaring en kennis.In de achterkamers op het Madouplein was al bedisseld dat Van Lommel de lijsttrekker zou worden voor de eerstvolgende wetgevende verkiezingen in de kieskring Antwerpen. Al snel bleek Van Lommel zich te ontpoppen, niet tot een vlinder maar tot een worm die steeds verder in de appel doordrong. Hij verliet het zieltogende staalbedrijf en kwam in loondienst van het VB en bedong een dubbel looncontract.
Als vertrouwenspersoon van Van Grieken breidde hij gestaag zijn actieveld uit tot een aantal belangrijke functies in het partij-apparaat. Hij werkte ook de gewezen senator Yves Buysse uit diens zetel als personeelsdirecteur om ook die functie tot zich te trekken. Met volle steun van de partijvoorzitter was de worm Van Lommel er na verloop van tijd in geslaagd om uit te groeien tot superdirecteur van het VB. Hij kon zich eindelijk spiegelen aan zijn groot voorbeeld Piet de Zaeger (algemeen directeur bij N-VA).Mede onder impuls van Van Lommel werd er een officiële vacature uitgeschreven om een nieuwe medewerker voor sociale media aan te werven. De invulling gebeurde echter toch op de oude wijze van ons-kent-ons.
Daardoor werd een illustere onbekende Bart Claes (°1989) uit Rumst aangesteld voor deze functie. Opmerkelijk dat er daarvoor plots wel een budget werd gevonden terwijl in de nasleep van de verkiezingsnederlaag van mei 2014 er een zestigtal personeelsleden collectief werden afgedankt wegens geldgebrek.Op zaterdag 30 januari 2016 nam de rijzende ster Bart Claes de fakkel als VBJ-voorzitter over van Reccino van Lommel. En van toen af begon de appel zuurder en zuurder te worden voor de worm.Als een donderslag aan de bruine VB-hemel sloeg dan ook het nieuws in dat de superdirecteur Reccino van Lommel (29) ontslag had genomen als werknemer van de partij. De man die in januari 2016 door Newsmonkey nog werd omschreven als ‘een leider voor morgen die klaar is om mee zijn partij te redden’ besloot na een hoogoplopende ruzie met partijvoorzitter Van Grieken om de pijp aan Tom te geven en op te stappen.De reden van deze vlammende ruzie zou te vinden zijn in het feit dat Bart Claes naar voren zou geschoven worden als the coming man in plaats van Van Lommel.
Met stille trom heeft de worm die zich op korte tijd tot in het klokhuis had gevreten, de rottende appel verlaten.
Sic transit gloria mundi.***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *