ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1293 Ephi – 't Scheldt

1293 Ephi

… beslist OE per decreet dat er nieuwe verkiezingen in november worden uitgeschreven. Tot die tijd is de huidige regering weer missionair zodat het politieke immobilisme een halt wordt toegeroepen. Voor de verkiezingen worden partijen er toe verplicht om tot een zogenaamde ‘alliantie’ toe te treden en dit aan de kiezers vooraf kenbaar te maken. Partijen die dit niet wensen te doen of die door de allianties worden uitgesloten, kunnen geen aanspraak maken op de Bonus (later meer hierover). De verkiezingen vinden op de normale wijze plaats behalve dat er geen 150 maar in deze eerste fase 100 zetels zijn te verdelen. Omdat één zetel precies één procentpunt bedraagt, zouden alle huidige partijen (als we de laatste verkiezingsuitslag als referentie nemen) met minstens één zetel in de Kamer vertegenwoordigd worden. Representatieve democratie wordt dus geen geweld aangedaan.Centrumrechtse en -linkse AlliantieStel nu voor het gemak van ons rekenmodel dat er minstens twee allianties de verkiezingen ingaan en wat zelfstandige of uitgesloten partijen. Het huidige ‘motorblok’ van VVD, CDA en D66 wordt de ‘Centrumrechtse Alliantie’ (een andere naam mag ook). GroenLinks, SP, PvdA en PvdD vormen de kern van de Centrumlinkse Alliantie.

De PVV, ondanks haar omvang, wordt zoals nu door de meeste andere partijen uitgesloten of mag het proberen in een alliantie met FvD en 50Plus. Nog steeds met de laatste uitslag uit maart als referentie zou de Centrumrechtse Alliantie in dit model met 46 van de 100 zetels hebben gewonnen (centrumlinks 27 zetels). Als winnaar mag deze alliantie de Bonus van de resterende 50 zetels opstrijken. Deze worden tussen VVD, CDA en D66 evenredig verdeeld zoals de eerste 46.Met het nieuwe stelsel van OE zou het huidige ‘motorblok’ in maart geen minderheid van 71 zetels hebben gehaald maar een absolute meerderheid van 96 zetels met hetzelfde totaal van 45,90 procent van de stemmen. Dit zogenaamde OpperEphiStelsel mengt meerderheids- en evenredige vertegenwoordiging. Is eerlijk en efficiënt. Dat wil zeggen geen stilstand, steriele formatie, Tjeenk Willink, schandelijk eigen partijbelang, maagdelijke schone handen, combine, egocentrisme, gekozen immobilisme, volksverlakkerij maar direct actie en regeren. Waar wachten we op? In het halfduister van zijn rustkamer, heeft de met mitella’s en zwachtel ingepakte OpperEphi toch een beetje het gevoel het land van de ondergang te hebben gered.PS: dank, lezers en collega’s, voor al die overweldigende reacties.*Ephimenco heeft een fietsongeluk gehad. In zijn vorige column beschreef hij wat er is gebeurd.Wij danken Sylvain Ephimenco en Trouw voor de toelating tot overname van de column.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *